Salarisschalen (Stappenplan)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

Eerst de Salarisschalen activeren in de stamgegevens van administratie

Voordat u met salarisschalen kunt gaan werken moet u dit eerst aangeven in het programma, dit gaat als volgt; ga via het hoofdmenu naar Bestand | Wijzigen administratie | Wijzigen, selecteer het tabblad Bedrijf en activeer de rubriek 'Salarisschalen gebruiken'.

SalarisSchaalGebruiken

 

Salarisschaal invoeren.

Als u het bovenstaande heeft uitgevoerd dan kunt vanuit het hoofdmenu kiezen onder Aanpassen | Salarisschalen en hier de schaal invoeren. Er zijn maximaal 50 periodieken mogelijk, van 0 t/m 49.

 

SalarisSchalen

 

Hoogste trede.

Maximaal zijn er 50 tredes, van 0 t/m 49. Heeft men bijvoorbeeld maar 20 periodieken dan vult u hier 20 in en dan kunnen er ook maar 20 schaalbedragen worden ingevoerd.

 

Trede werknemer altijd ophogen.

Heeft men hiervoor gekozen dan wordt de salarisschaal nummering altijd opgehoogd, als het hoogste trede 20 is dan de nummering toch doorgaan naar 21 enz enz tot met nummer 49. Het is dan niet nodig om vanaf nummer 21 bedragen in te vullen, er wordt altijd voor het bedrag gekozen wat bij schaal nummer 20 staat.

 

Salarisschaal koppelen aan werknemer.

Als u een of meer salarisschalen heeft ingevoerd, kunt u ze vervolgens koppelen aan een werknemer op het tabblad Dienstverband.

 

Wijziging van salarisschalen.

Indien er bijvoorbeeld aan het begin van een kalenderjaar (of op elk ander moment) een wijziging op treedt in de hoogte van de salarissen, bijvoorbeeld door wijziging van de CAO, dient u uiteraard een gewijzigde salarisschaal in te voeren, waarna het programma vanaf dat moment met de gewijzigde gegevens rekening zal houden.

 

Salarisschalen koppelen aan werknemer.

In de stamgegevens werknemer op tabblad Dienstverband dient u o.a. aan te geven aan welke schaal u koppelt aan de werknemer op welke datum de periodieke verhoging moet plaatsvinden. Deze verhoging wordt dan automatisch door het programma toegepast.

 

Salarisschalen en parttimers.

Bij parttime medewerkers zal het programma wanneer u looncomponent 5 (Basisloon parttime) gebruikt, het salarisschaalbedrag vermenigvuldigen met het parttime percentage. U kunt de salarisschaalbedragen dus altijd voor het volledige bedrag (100%) invoeren.