Salarisschalen (Voorbeeld)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

U bent de periode 1 februari 2008 tot en met 29 februari 2008 aan het verwerken. De 'tabeldatum' van deze periode is bijvoorbeeld 29 februari 2008. Bij een werknemer is salarisschaal 3 van toepassing.

 

In het salarisschaalbestand komt schaal 3 meerdere malen voor:

Schaal 3: ingangsdatum = 01-01-2006.

Schaal 3: ingangsdatum = 01-01-2007.

Schaal 3: ingangsdatum = 01-01-2008.

 

Bij de bepaling welke salarisschaal het programma op de berekening zal toepassen, kiest het programma voor die schaal, waarvan de ingangsdatum het kortst voor 29 februari 2008 ligt. In dit geval zal dit schaal 3 met als ingangsdatum 1 januari 2008 zijn. De overige salarisschalen met nummer 3, die in dit bestand voorkomen, worden in deze periode buiten beschouwing gelaten.

 

Salarisschalen wijzigen en eindschaal.

Op het moment dat de werknemer het laatste schaalbedrag bereikt heeft, vindt er geen verdere stijging meer plaats. Met uitzondering van de eventueel jaarlijkse salariswijzigingen. In dat geval dient er echter een nieuwe salarisschaal met een nieuwe ingangsdatum ingevoerd te worden.