Schildersbedrijf

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

PRIS-PLO systeem.
In het Microloon programma bestaat de mogelijkheid om Schilderslonen te verwerken. De A&O services, waaronder de werkgevers in het Schildersbedrijf ressorteren, hanteert hiervoor het zgn. PRIS-PLO systeem.

 

PGGM moet bij 4-weken periodes ALTIJD met 13 x 20 dagen werken (Altijd 260 dagen per jaar).

Dit geeft u aan in de administratiegegevens via Bestand | Wijzigen administratie op tabblad Bedrijf.

 

 

Stamgegevens administratie.

Bij de betreffende stamgegevens van de administratie kiest u op het tabblad NAW in de rubriek 'Sector' Schildersbedrijf. Ook moet het Aansluitnummer BTER in gevuld worden.

 

Nieuwe werknemer in dienst na 22 mei 2016

Neemt u een nieuwe werknemer aan na 22 mei 2016? En gaat het om een werknemer die nog nooit in de sector heeft gewerkt?
Dat betekent dat deze werknemer in 2016 geen vakantierechten heeft opgebouwd. Daarom moet u in 2016 de verlofdagen waar deze werknemer recht op heeft, direct doorbetalen. U kunt de normale loontabel zonder vakantiebonnen toepassen.

 

Aanmelden nieuwe werknemer via Onlinedesk

De nieuwe werknemer meldt u aan via Onlinedesk met de nieuwe beroepencode 392 (omschrijving: nieuwe toetreder 2016).

Let op!

Dit is een UTA-code. Ondanks dat de nieuwe werknemer een schilder is, moet u hem aanmelden met een vast overeengekomen loon zoals dat ook voor UTA-personeel geldt.
De loongegevens levert u per 4 weken aan. Onder de beroepencode 392 brengen wij direct het juiste percentage pensioenpremie in rekening.
Op deze nieuwe werknemer is de cao van toepassing. Daarom brengt u voor hem 55+ premie en administratiekosten voor het Vakantiefonds in rekening.

 

 

Pensioenaangifte voor een Uitzendbureau

Voor onze klanten met een Uitzendbureau heeft Microloon de mogelijkheid gecreëerd om meerdere aansluitnummers voor A&O-Services te hanteren. Om de pensioenberekeningen goed te laten verlopen zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 

In de Administratie kunnen op de tabblad BTER bij Aansluitgegevens pensioenaangiften vier verschillende aansluitnummers opgegeven worden.

 

Adm-BTER-AO

 

Dit betekent dat in de pensioenregelingen voor de Schilders extra Bedrijfstakken zijn toegevoegd om het gescheiden aanleveren van de premies mogelijk te maken.

Schilders
Schilders & afbouw
Schilders (Ingeleende vakkrachten)
Schilders (Vrijwillige deelname)

 

PrgmVar Pensioen-Overige-Bedrijfstak-Schilders

 

Via het hoofdmenu Aanpassen > Werknemers op het tabblad Belasting bij de rubriek 'CAO code Loonaangifte' kunt u de voor de betreffende werknemer van toepassing zijnde fondsen selecteren met de bijbehorende Bedrijfstakken.

 

Wn-Belasting

 

Bij het aanmaken van de PRIS-PLO voor PGGM, kunt u in het dialoogscherm kiezen welke berekende perioden (bijvoorbeeld week 1 t/m 4) u wilt aangeven en bepalen in welke periodenummer u deze weken daadwerkelijk wilt aangeven en tevens voor welke bedrijfstak u dit wilt doen.

 

AfdrPLOschilders

 

Nu wordt voor de gekozen bedrijfstak een PRIS-PLO aangemaakt met het aansluitnummer dat u hebt opgegeven in de Administratie op tabblad BTER.

 

 

Onlinedesk

Onlinedesk is het online werkgeversportaal van PGGM. Met Onlinedesk kunt u uw administratie beheren en indienen bij PGGM. Als werkgever heeft u van ons een wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen. U kunt hiermee direct inloggen.

 

Inloggen Onlinedesk

Met Onlinedesk kunt u:

Medewerkers aanmelden
Medewerkers afmelden
Periodieke loonopgave (PLO) indienen
Gegevens corrigeren
Facturen en specificaties inzien en downloaden
Downloaden en uploaden van formulieren voor het doorgeven van ziekmeldingen en de eventueel daarbij behorende aanvullende loonopgave
Downloaden en uploaden van formulieren voor het indienen van declaraties die vallen onder de CAO-regelingen
Digitale AAD en PLO bestanden uploaden
Contactgegevens beheren
Administratiekantoren en loonservicebureaus machtigen of machtiging intrekken.