Speciale aanduiding (Dagcomponenten)

 

Eventuele speciale aanduiding

De code speciale aanduiding dient altijd te worden ingevuld indien er sprake is van een bijzondere situatie waarbij het uitgekeerde salaris minder is dan 100%, de codering wordt meegenomen in de loonaangifte en is nodig voor sommige pensioenaangiftes.

 

 

Dagcomponenten-speciale aanduiding

 

 

Hierboven ziet u de lijst met verplichte aanduidingen die opgenomen worden in de loonaangifte. U geeft deze speciale aanduiding alleen op wanneer deze ook daadwerkelijk van toepassing is. Pas daarom zo nodig de naam van de dagcomponent aan om foutieve informatie aan de Belastingdienst, polisadministratie en in de UPA berichten te voorkomen.

 

Nieuw in 2021

In de Uniforme pensioenaangifte moeten voortaan verlofgegevens opgenomen worden, dit geldt voor volgende verlofsoorten;
oLLP        - Levensloopverlof
oOSP        - Ouderschapsverlof
oOBD        - Onbetaald verlof
oSBL        - Sabbatical leave
oSTV        - Studieverlof
oONB- Verlofsoort onbekend