Stappenplan Vervoer digitale aangifte

 

Vanaf 2019-B versie is het mogelijk om voor Vervoer een pensioenaangifte bestand aan te maken in CSV formaat. Dit is een standaard om gegevens direct vanuit het salarispakket door te geven aan de pensioenuitvoerder. Deze opgave doet u elke maand of elke 4-weken. De pensioenuitvoerder haalt alle salaris- en dienstverbandgegevens uit dit bericht. Op basis van deze gegevens worden de premies berekend. U maakt de pensioenaangifte aan in Microloon en u zendt deze in via Microloon Connect.

 

Controleer eenmalig de inrichting (zie Hoofdstuk 1: Administratie en Hoofdstuk 2: Werknemers) van dit stappenplan.

 

Voordat u de pensioenaangifte kunt inzenden moet u eerst Microloon Connect updaten naar versie 8.1.15 en de Inzendaccount gegevens invullen (zie Hoofdstuk 5: Microloon Connect starten en Hoofdstuk 6: Microloon Connect en Hoofdstuk 7: Inzendaccount).

 

Inhoud

1.        ADMINISTRATIE

2.        WERKNEMERS

3.        SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

4.        AANLEVEREN OPGAVE

5.        MICROLOON CONNECT STARTEN

6.        MICROLOON CONNECT

7.        INZENDACCOUNT (in Microloon Connect)

7.        TKP (Vervoer)

8.        FAQ

 

 

 

1.        ADMINISTRATIE

Ga naar Bestand | Wijzigen Administraties. Selecteer de betreffende Administratie. Klik op Wijzigen tabblad BTER rubriek ‘Aan te leveren BTER’, selecteer hier TKP (Vervoer).

bestand-administratie-bter-tkp vervoer 2019.zoom50

 

Via de rubriek Aansluitgegevens pensioenaangifte kunt u in het veld 'Begindatum Digitale aanlevering' een datum opgeven. Deze datum is nodig om aan te geven vanaf welke periode de berekende gegevens moeten worden aangeleverd via Afdrukken | Periodieke gegevens | Opgaven BTER | TKP (Vervoer). Alle perioden vóór deze datum worden hier dan voor aanlevering genegeerd, deze gegevens hebt u al eerder aangeleverd en zijn al bij de pensioenuitvoerder bekend.

 

 

Klik op de knop Opslaan.

Er verschijnt een Waarschuwing dialoogscherm wanneer u de extra selectie opslaat:

Bestand-Administratie-BTER-TKP Vervoer- dialoogscherm

 

Klik op OK, dit is een standaard melding in Microloon. U kunt de melding negeren als er geen periodes zijn aangemaakt.

 

 

 

2.        WERKNEMERS

Aanpassen | Werknemers tabblad BTER rubriek ‘BTER aanleveren op de volgende opgaven’.

In dit scherm selecteert u het veld TKP (Vervoer) voor de werknemers die meegenomen moeten worden in de pensioenopgaven.

 

Werknemers-BTER-TKP Vervoer

Let op! Voor het aanleveren van persoonsgegevens worden alle bestaande werknemers in de administratie op reeds aangeleverd gezet, via het veld 'Reeds aangemeld op de portal'. Als een werknemer om wat voor reden dan ook nog niet bekend is in de portal van de pensioenuitvoerder dan hebt u de mogelijkheid om de persoonsgegevens samen met de pensioenaangifte via Afdrukken | Periodieke gegevens | Opgaven BTER | TKP (Vervoer) aan te leveren, de-selecteer dan het veld 'Reeds aangemeld op de portal'.

 

Er zijn 2 velden die u verplicht moet invullen:

1.        Vervoer Sector, in het veld ‘Vervoer sector maakt u een keuze uit:

       - Besloten Busvervoer

       - Goederenvervoer of Kraanverhuur

       - Orisma

       - Taxi

2        Het veld ‘Reden uit dienst’, indien de werknemer nog in dienst is staat hier standaard de waarde ‘Niet van toepassing’.

 

Controleer verder de rest van de velden in de tab BTER:

-M.U.P. kracht (Werknemer Met Uitgestelde Prestatieplicht), dit veld is alleen voor de sector Taxi en Besloten Busvervoer, in de opgave wordt het soort dienstverband van de werknemer meegenomen.
-Vakantiedagen, dit veld vult u alleen in bij M.U.P.-ers:

U vult het veld ‘Vakantiedagen’ met 25 of 26 of 27 vakantiedagen het uurloon wordt dan verhoogd met een percentage afhankelijk van het aantal vakantiedagen en het aantal gewerkte uren in de desbetreffende periode in de CAO      Taxivervoer kunt u de staffel terugvinden:

o25 vakantiedagen = 25 : 260 (werkbare dagen) x 100% = 9,62%
o26 vakantiedagen = 26 : 260 (werkbare dagen) x 100% = 10,00%
o27 vakantiedagen = 27 : 260 (werkbare dagen) x 100% = 10,38%.
-Als u het veld ‘Vakantiedagen’ niet vult dan worden er geen vakantiedagen opgegeven, de pensioenuitvoerder gaat er dan vanuit dat het loon wordt doorbetaald tijdens de vakantie. De uitbetaalde vakantie uren worden in de Loonaangifte meegenomen als verloonde uren. Als de uitbetaalde vakantie uren gebeurt op Dagcomponent 5 of 6 of 7 of 8 controleer dan of in uw Basisloon Looncomponent deze Dagcomponenten ook op Ja staan via Aanpassen > Looncomponent, selecteer bijvoorbeeld Looncomponent 6 Salaris uit uren tab Berekenwijze en controleer het veld Reken met.

 

aanpassen-looncomponenten-lc6 vervoer.zoom50

 

 

-ANW-hiaat Deelname, selecteer dit veld indien de werkgever de Anw-regeling heeft afgenomen bij de Pensioenuitvoerder.

 

-ANW-hiaat Verzekerd bedrag, vul hier het verzekerd bedrag in voor het Tijdelijke Extra Partnerpensioen, dit veld vult u alleen in als het veld ANW-hiaat Deelname actief is.

 

 

3.        SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Controleer via Aanpassen | Werknemers tabblad Pensioen of de pensioenregelingen ook ingevuld en Actief staan.

Controleer via Aanpassen | Werknemers tabblad Belasting het veld CAO-code. De CAO-code is nodig voor het bepalen van de juiste premiehoogte en aanspraken, de CAO-code moet zijn:

-20 Goederenvervoer
-21 Beroepsgoederenvervoer
-171 Orisma
-218 Besloten busvervoer
-679 Taxivervoer
-2793 Vervoersteam
-00 Overig

 

 

4.        AANLEVEREN OPGAVE

Via Afdrukken | Periodieke gegevens | Opgaven BTER | TKP (Vervoer).

afdrukken-periodieke gegevens-opgave bter-tkp vervier].zoom50

U maakt de pensioenaangifte aan voor de desbetreffende periode Per maand of Per 4-weken.

afdrukken-periodieke gegevens-opgave bter-tkp vervoer-selectiescherm.zoom50

 

 

De pensioenopgave zendt u in via het programma Microloon Connect.

 

 

5.        MICROLOON CONNECT STARTEN

U kunt Microloon Connect automatisch starten bij het aanmaken van de Pensioenopgave via de Rubriek Opties het veld Microloon Connect tonen te activeren. Is de pensioenopgave al aangemaakt, start Microloon Connect dan via het menu Opties | Microloon Connect.

 

 

6.        MICROLOON CONNECT

Als Microloon Connect is opgestart controleert u eerst met welke versie u werkt via Help | Info, de inzending is alleen mogelijk vanaf versie 8.1.15.

Download Microloon Connect hier.

 

 

7.        INZENDACCOUNT (in Microloon Connect)

Via Bestand | Instellingen | Pensioenen | TKP.

Selecteer het veld Vervoer en vul de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord in.

De inzend accountgegevens (Gebruikersnaam en Wachtwoord) vraagt u aan bij Pensioenfonds Vervoer, bel dan met de Werkgeversdesk op telefoonnummer 050 5829888 of stuur een e-mail naar werkgever@pfvervoer.nl.

 

 

connect-tkp vervoer.zoom50

 

Let op! Uw accountgegevens zijn hetzelfde als uw login-gegevens voor de portal.

 

 

7.        TKP (Vervoer)

Voor wijzigingen m.b.t. de pensioenportal kunt u het beste contact opnemen met Pensioenfonds Vervoer.

Uw accountgegevens zijn hetzelfde als uw login-gegevens voor de portal. Tevens moet er een machtiging afgegeven worden voor uw administrateur. Deze informatie staat in een handleiding op de site van Pensioenfonds Vervoer.

 

 

8.        FAQ

Welke handelingen moet ik in Microloon uitvoeren voordat de Pensioenaangifte verzonden kan worden naar TKP (Vervoer)?

-Installeer Microloon 2019-B versie
-Volg de instructies van Hoofdstuk 1: Administratie en hoofdstuk 2: Werknemers van het stappenplan.
-Installeer Microloon Connect versie 8.1.15.
-Vul uw inzendaccountgegevens via Bestand | Instellingen | Pensioenen | TKP. Uw accountgegevens zijn hetzelfde als uw logingegevens voor de portal.

 

Ik heb nog geen logingegevens voor de werkgeversportaal, kan ik nu toch vanuit Microloon Connect de Pensioenaangifte indienen?

-Nee, u vraagt eerst bij uw pensioenuitvoerder uw logingegevens van de werkgeversportal op, deze opgevraagde gegevens kunt u ook gebruiken in Microloon Connect.
-In Microloon Connect selecteert u via Bestand | Instellingen | Pensioenen | TKP (Vervoer) en voert u bij Gebruikersnaam en Wachtwoord ook de verkregen login gegevens in.

 

Bij opslaan van de wijzigingen in de Administratie geeft Microloon de volgende waarschuwing: “De BTER-gegevens zijn aangepast. U moet de betreffende perioden, indien aanwezig, herberekenen om de wijzigingen door te voeren”.

Dit is een standaardmelding, als er nog geen periode is aangemaakt kunt u de melding negeren.

Is de periode reeds aangemaakt dan kunt u deze periode herberekenen via Aanpassen | Perioden. Selecteer de periode vanaf wanneer u digitaal wilt gaan inzenden, bijvoorbeeld periode 6, en klik op de knop Wijzigen. Klik op de knop Opslaan om de wijziging te bewaren

 

Waar geef ik aan, dat de Pensioenaangifte verzonden moet worden naar TKP (Vervoer)?

Via Bestand | Instellingen | Pensioenen | TKP.

 

Verzenden van de Pensioenaangifte geeft in Connect de melding 401 niet gemachtigd.

Controleer of het veld TKP Vervoer is geselecteerd en of de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord ingevuld zijn via Bestand | Instellingen | Pensioenen | TKP.

-De inzendaccountgegevens (gebruikersnaam en Wachtwoord) vraagt u aan via Pensioenfonds Vervoer.

 

 

In de pensioenopgave moet het dienstverband staan, hoe geef ik dit op in Microloon?

Er zijn 3 verschillende soorten dienstverbanden:

-Vast (code VST), hiervoor is geen aparte instelling nodig.
-Oproepkracht (code OPK), dit stuurt u aan via Aanpassen | Werknemers tabblad IKV veld ‘Invloed verzekeringsplicht’ met code D of E (Oproep / invulkracht met of zonder verplichting om te komen).
-M.U.P. kracht (code OPK), dit stuurt u aan via Aanpassen | Werknemers tabblad BTER veld M.U.P. kracht.

 

Moet de Directeur-grootaandeelhouder meegenomen worden in de pensioenopgave?

Nee, een DGA hoeft u standaard niet aan te leveren, in de specificaties staat het volgende: Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is onder bepaalde omstandigheden premieplichtig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Pensioenuitvoerder.

 

Wat moet ik doen als de werknemer uit dienst gaat?

U meldt de werknemer eerst uit dienst via Aanpassen > Werknemers tab IKV veld ‘Datum uit dienst’ en vervolgens vult u in de tab BTER veld ‘Reden uit dienst’. Bij het aanmaken van de periode kunt u nog de niet opgenomen vakantie uren en de opgebouwde reservering vakantiegeld uitbetalen.

Op

Wat moet ik doen als de werknemer weer in dienst komt?

U gebruikt hiervoor hetzelfde werknemersnummer, ga naar Aanpassen > Werknemers tab IKV:

-veld ‘Datum uit dienst’ verwijderen
-veld ‘Eerste datum in dienst’ en het veld ‘datum in dienst’ invullen met de nieuwe datum in dienst
-veld ‘Nr. inkomstenverhouding’ hoogt u op met minimaal 1

 

Vervolgens wijzigt u in de tab BTER:

-bij de tab TKP (Vervoer) veld ‘Reden uit dienst’ naar de waarde Niet van toepassing
-bij de tab MSV-formulier/VPMeld veld Reden melding naar de waarde Indiensttreding en vult u de datum van de melding in.

Let op! controleer ook de overige tabbladen en pas indien nodig de dienstverband gegevens en of de beloning aan.

 
Voor de sectoren Goederenvervoer en Kraanverhuur moet het overwerk van vorig jaar meegenomen worden, hoe stuur ik dit aan via Microloon?

Het aantal overuren van vorig jaar worden in de eerste periode van het jaar doorgegeven. Deze uren noteert u in de stamgegevens van de werknemers via Aanpassen | Werknemers op tab Diverse rubriek Toeslagen / overwerk vorig jaar.