Thuiswerkers

 

Thuiswerkers en hun hulpen.

Een thuiswerker is iemand die zijn werk niet verricht in het bedrijf van de werkgever, maar thuis of op een andere plaats. Een thuiswerker en zijn hulpen zijn in fictieve dienstbetrekking als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

 

Loonbelastingtabel.

In de stamgegevens van de werknemer op het tabblad Belasting staat de rubriek 'Code tabel'. Voor thuiswerkers kan hier de optie 210 Thuiswerkers en gelijkgestelden worden gekozen. Het salaris vult u in met  een looncomponent tussen de 93 en 117 ( netto vergoedingen). Voor een belaste vergoedingen voor thuiswerkers gebruikt u een looncomponent tussen de 41 en 50.

 

Jaaropgave IB47.

Voor bepaalde thuiswerkers waarbij geen loonheffingen worden ingehouden moet er een jaaropgave IB47 naar de belastingdienst gestuurd worden. Hiervoor moet de gebruikte  looncomponenten speciale worden ingericht. Op het tabblad Resultaat bij de looncomponent moet in de rubriek Microloon aanduiding, de codes 75, 76 en 77 (loon,reis en onkosten Pseudo-werknemers) gebruikt worden. Via Afdrukken | Jaarlijkse gegevens | Jaaropgave IB47 kan een IB47GEG bestand aangemaakt worden.