Toeslag uren

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Begrip toeslaguren.

Dit zijn uren, die binnen de diensttijd van de werknemer vallen, maar op een zodanig tijdstip, bijvoorbeeld ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend, waardoor de werknemer over deze gewerkte een extra toeslag uitbetaald krijgt voor een zogenaamde onregelmatige dienst.

 

Verschillende percentages.

Toeslag uren kennen meestal verschillende percentages. Zo worden toeslag uren wegens werken op zondag tegen een ander percentage verloond dan toeslag uren welke in de avonduren zijn gewerkt. Per werkgever of sector zijn hier tussen werkgever en werknemer of via de betreffende CAO afspraken over gemaakt. In de Gezondheidszorg komen deze toeslag of onregelmatigheidsuren vaak voor. In andere sectoren bestaan er toeslagen zoals ploegentoeslag of toeslag voor vuil of zwaar werk. Per onregelmatig uur wordt dan bijvoorbeeld 30% toeslag op het normale uurloon uitbetaald.

 

Berekeningswijze toeslaguren.

De berekeningswijze van de toeslaguren is:

 

Uurloon  x  Percentage  x  Aantal uren.