Toeslag uren (Uitzonderingen)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

Verlonen van Toeslag uren als vast bedrag:

U kunt hiervoor bijvoorbeeld Looncomponent 26 gebruiken: Aanpassen | Looncomponenten Kies nummer: 26 Bewerken | Wijzigen.

Tabblad

Rubriek

Omschrijvingen/Waarde

- Omschrijving; aanpassen/wijzigen

- Korte omschrijving; aanpassen/wijzigen

- Standaardwaarde; het vaste bedrag invoeren

Berekeningswijze

- Soort component: Bedrag per ingevoerd aantal

- Percentage over looncomponenten: looncomponent 2 verwijderen

Opslaan en Terug

 

 

Verlonen van Toeslag uren als netto bedrag:

U kunt hiervoor bijvoorbeeld: Looncomponent 26 gebruiken: Aanpassen | Looncomponenten nr.26 oproepen Bewerken | Wijzigen.

Tabblad

Rubriek

Omschrijvingen/Waarde

- Omschrijving; aanpassen/wijzigen

- Korte omschrijving; aanpassen/wijzigen

- Standaardwaarde: voer hier een netto bedrag in

Berekeningswijze

- Bruto/Netto: Netto invoer bereken bruto

- Soort component: Bedrag per ingevoerd aantal.

- Percentage over looncomponenten: Looncomponent 2 verwijderen

Opslaan en Terug

 

 

In beide situaties geldt:

In de periodedetails: Aanpassen | Actuele periode details Kies de gewenste werknemer Bewerken | Wijzigen.

Tabblad

Rubriek

Dagen/Uren/Aantallen

- Aantal regel 1; geef bij het betreffende regelnummer het aantal overuren in