Toeslag uren (Voorbeeld)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Gegevens:

Uurloon van de werknemer is € 15,00 .Dit bedrag is bij de werknemer als vast gegeven ingevoerd.

Het percentage waartegen de toeslag uren worden verloond bedraagt 10%.

Het aantal te betalen toeslag uren bedraagt 4 uur.

 

Stamgegevens looncomponenten.

Hier wordt looncomponentnummer 26 ingericht voor het verlonen van toeslag uren a 10%. Aanpassen | Looncomponenten Zoeken nummer 26 Bewerken | Wijzigen:

 

Lc-ToeslagUren-O

 

Periodedetails Werknemer.

Hier moet bij de betreffende werknemer worden ingevoerd:

Tabblad

Rubriek

Dagen/Uren/Aantallen

Aantal regel 1 (Toeslag uren 10%); 4

 

 

Het programma maakt de volgende berekening en op de salarisspecificatie afdrukken:

 

Toeslag uren 10%                4 uur à 10 %  = € 6,00