Transitievergoeding betalen

 

In deze rubriek op tabblad IKV staat achter het veld uitdienst datum het veld Transitievergoeding betalen u kunt dit veld alleen selecteren als de datum uit dienst ingevuld is.

werknemers - tabblad ikv.zoom75

 

Vanaf 1 januari 2020 heeft u vanaf de eerste dag van uw arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Voor rekenvoorbeelden verwijzen wij u naar informatie uitgegeven door de Rijksoverheid, klik hier.

Op het moment dat u het veld Reden einde arbeidsovereenkomst hebt gevuld en de wijziging wordt bewaard zal er automatische een sub-periodedetail voor de transitievergoeding aangemaakt worden in de laatste periode waarin de werknemer uit dienst gaat.

In de periodedetails van deze sub-periode worden de tabbladen IKV, Belasting en Beloning automatisch aangepast:

- In de tab IKV is het veld Nummer inkomstenverhouding met 1 opgehoogd

- In de tab IKV is het veld Aard arbeidsverhouding op code 00 Niet van toepassing gezet

- In de tab IKV bij het veld Soort inkomen staat code 62 Ontslagvergoeding/transitievergoeding

- In de tab Belasting is het veld Loonbelastingtabel verandert naar Groen

- In de tab Beloning is het looncomponent 36 voor de transitie vergoeding met bedrag 0,00 toegevoegd

U hoeft u alleen nog maar bij looncomponent 36 het berekende bedrag in de kolom waarde voor de transitievergoeding in te vullen.