Transitievergoeding (Stappenplan)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Als er geen tijdvakloon is, en dus ook geen loontijdvak loon dan geldt dat er geen heffing van bijdrage Zvw en/of Werknemersverzekeringen plaats vindt.

 

LET OP: Als de werknemer die ontslagen is en in de loop van het jaar weer in dienst komt en tijdvakloon krijgt dan wordt deze (aanvankelijk voor Zvw en Werknemersverzekeringen onbelaste) uitbetaling alsnog in de heffing van de Zvw en Werknemersverzekeringen meegetrokken. Dit is het naijl effect bij voortschrijdend cumulatief rekenen. Als een werknemer een aantal tijdvaklonen heeft gehad dan zijn daarmee cumulatieve maximum premie- en maximum bijdrage lonen gegenereerd.

 

Een transitievergoeding is door zijn karakter loon uit vroegere dienstbetrekking. Daarmee valt hij onder de groene tabel. Dit vormt ook geen tijdvakloon en voegt op zich dus niets aan de maximum standen toe. Dit loon is niet belast voor de werknemersverzekeringen, maar wel belast voor de werkgeversheffing Zvw.

Voor zover er nog ruimte resteert (d.w.z.: het cumulatieve maximum is hoger dan het gerealiseerde cumulatieve bijdrageloon) moet er werkgeversheffing over de ontslaguitkering berekend worden.

Transitievergoedingen zijn, ondanks groene tabel, en zolang de werknemer de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, belast met werkgeversheffing Zvw.

 

 

Momenteel werkt men als volgt:

Als men de transitievergoeding in een aparte inkomstenverhouding onderbrengt, wat onze uitdrukkelijke voorkeur heeft, dan moet u van 2017 daarin code soort inkomstenverhouding 62 toekennen. Dit heeft de belastingdienst onlangs met UWV zo afgesproken. Bij deze code soort inkomsten-verhouding hoeft u de code aard arbeidsverhouding niet in te vullen, Niet van toepassing.

Dit wordt vanaf 2015 verplicht.

 

U maakt voor de vergoeding, een sub periode aan en u past in de sub periode toe:

Op tabblad Belasting de groene tabel toepassen
Op tabblad IKV verhoogt het IKV-nummer met 1.
Op tabblad IKV bij rubriek 'Soort inkomen' moet voor 'Code 62  Ontslag/transitievergoeding.' gekozen worden.
Op tabblad IKV bij de rubriek 'Code aard arbeidsverhouding' is niet van toepassing.
Het is wel belangrijk, dat u in de periode waar nog een nabetaling is, een uitdienst datum is ingevuld.

(De Zvw blijft code K)

 

LET OP:

Code 59 wordt gebruikt voor de 'oude' ontslagvergoedingen die in een lijfrente zijn gestort
Code 62 wordt gebruikt voor de 'nieuwe' ontslagvergoeding, de transitievergoeding

 

Met de berekening van de Zvw wordt wel gekeken naar de vrije ruimte van de eerder loontijdvakken met de witte loonbelastingtabel.

Wanneer een fulltimer halverwege de maand uit dienst gaat dan dient hiervoor de dagtabel te worden toegepast. Hierdoor gaat Microloon kijken naar de vrije ruimte Zvw per dag en niet naar die van de hele periode dat de werknemer uit dienst gaat.

Er is geen sprake van tijdvakloon; het is een zogenoemde bijzondere beloning. Voor loonbelasting/volksverzekeringen geldt dat de tabel voor voor bijzondere beloningen van toepassing is. Voor de Zvw en werknemersverzekeringen geldt dat er geen tijdvakloon is, dus er er ook geen loontijdvak. Er vindt daarom geen heffing van Zvw en/of premies Wnv plaats. Maar als de persoon in de loon van dat jaar weer indienst komt en tijdvak loon krijgt dan wordt deze uitbetaling alsnog in de heffing van Zvw en Wnv meegetrokken. Dat is het naijleffect bij voorschrijdend cumulatief rekenen.

 

 

Nieuw in 2020 automatische instelling in Microloon

Bij de werknemer kan, naast de uitdienstdatum, middels een vinkje aangegeven worden dat er een transitievergoeding uitbetaald moet worden. Microloon kan, indien gewenst, automatisch een aantal instellingen voor u verzorgen voor het uitbetalen van de transitievergoeding. Daarvoor is wel een looncomponent vereist die in de tab Resultaat bij Extra aanduiding: 100 Transitievergoeding. Microloon weet dan dat dit de looncomponent is die voor de uitbetaling gebruikt kan worden.

 
Bij Looncomponenten:

Looncomponenten met een rode stip zijn niet standaard looncomponenten en hebt u als gebruiker in een van de voorgaande versies aangepast.

Voor de Ontslag/transitievergoeding kiest u een bruto looncomponent die u nog niet in gebruik heeft. U mag een type 1 looncomponent hiervoor gebruiken, zie looncomponentenschema.

 

Ontslag/transitievergoeding: Ga naar Aanpassen | Looncomponenten en selecteer een bruto-looncomponent bijvoorbeeld 45 en vervolgens Bewerken | Wijzigen. Richt de looncomponent conform onderstaande schermen in. De  schermen kunnen worden vergroot door er op te likken.

lc 45 transitievergoeding o.zoom50

lc 45 transitievergoeding b.zoom50

lc 45 transitievergoeding r.zoom50

 

 

Bij werknemers:

Wanneer alle perioden volledig berekend zijn en  de afrekening gemaakt voor vakantiebijslag en dergelijke, kan de uitbetaling van de transitievergoeding plaatsvinden. Wanneer er geen algemene periode is waarin de uitdienstdatum valt, geeft Microloon hiervan een informatie-melding.

 

Via Aanpassen | Werknemers tabblad IKV veld 'Transitievergoeding uitbetalen' zet u het vinkje aan, zodra er een looncomponent voor de transitievergoeding bekend is en het veld 'Reden einde arbeidsovereenkomst' is ingevuld, maakt Microloon automatisch een sub-periode aan van de  uitdiensttreding.

werknemers - tabblad ikv - transitievergoeding.zoom50

LET OP: Is er nog geen looncomponent voor de transitievergoeding dan geeft Microloon bij het Opslaan een Foutmelding: "Er is geen looncomponent voor een transitievergoeding zorg voor een looncomponent met extra aanduiding '100'. De sub-periode kan dan niet worden aangemaakt.

 

Klik op Opslaan.

Zodra de wijziging in de stamgegevens is opgeslagen maakt Microloon direct de sub-periode aan. In de periodedetail van de transitievergoeding staat:

 

Tabblad IKV

-Nummer IKV is met 1 opgehoogd
-Aard arbeidsverhouding is op '00 Niet van toepassing' gezet
-Soort inkomen is op '62 Ontslagvergoeding / transitievergoeding' gezet

 

Tabblad Belasting

-Tabel is op 'groen' gezet

 

Tabblad Beloning

-Naast de reguliere looncomponenten bij deze werknemer wordt ook de looncomponent 'Transitievergoeding' genoemd.

Wanneer, om welke reden ook, het vinkje van de transitievergoeding in de stamgegevens ná uitbetaling is verwijderd en onder gelijkblijvende omstandigheden nogmaals wordt aangezet, blokkeert Microloon een tweede uitbetaling.

 

Aangezien Microloon volledig onafhankelijk van elkaar werkende boekjaren heeft en in de historie niet is bijgehouden welke looncomponenten voor eindejaarsuitkeringen en/of ploegentoeslag of overwerk is/zijn gebruikt, kunnen wij deze bedragen ook niet in de periodedetails noteren om tot een volledig bedrag aan transitievergoeding te komen. U moet deze helaas zelf berekenen.