Uitzendbureau Pensioenaangifte

 

Voor de inrichting in Microloon moet u rekening houden met het volgende:

Stamgegevens werkgever
Stamgegevens werknemer
Pensioenopgave bestand aanmaken (voor de basisregeling en voor de plusregeling maakt u een apart bestand aan)
Pensioenbestand PDO aanleveren

 

 

Stamgegevens werkgever

Via Bestand | Wijzigen administratie - Wijzigen - op tabblad BTER bij PGGM (StiPP) het aansluitnummer in.

 

Adm-BTER-StiPP

 

 

Stamgegevens werknemers

Via Aanpassen | Werknemers tabblad BTER activeert u de rubriek PGGM (StiPP), indien de werknemer aangeleverd moet worden bij PGGM.

Wn-bter-Stipp actief

 

 

Ook verlangt StiPP in de pensioenopgave het IBANnummer en e-mailadres van de werknemer.

Het IBANnummer vult u in op tabblad Betaling en het e-mailadres vult u in op tabblad NAW .

 

 

Pensioenopgave

Als de periode is aangemaakt en de gegevens zijn gecontroleerd kunt u een pensioenopgave bestand maken, dit doet u via het hoofdmenu

Afdrukken | Periodieke gegevens | Opgave BTER | PGGM StiPP.  Vul het dialoogscherm in, maak een selectie en klik op OK.

 

AfdrBTERStipluPPLO

 

Per pensioenregeling moet een apart bestand worden aangemaakt.

 

Bestand aanmaken

- Rubriek 'Tijdvak', u maakt een PDO bestand aan met de maandelijks of vierwekelijkse gegevens.

- Rubriek 'Type regeling' hier maakt u een keus tussen de Basisregeling en de Plusregeling.

- Rubriek 'Nummer Contract', hier geeft u het contractnummer op 1 voor de Basisregeling en 2 voor de Plusregeling.

- Rubriek 'Nummer werkgever', hier geeft u het aansluitnummer op zonder het nummer 950 welke StiPP op correspondentie brieven opneemt bij 'ons kenmerk'. Deze wordt in Microloon automatisch  aan het bestand toegevoegd. Als werkgever nummer geeft u het nummer in dat na de 950 staat vermeld.

 

In het bestand staat o.a. de gewerkte uren, de uren die worden aangeleverd zijn (dezelfde looncomponenten als die meedoen in de bepaling van de pensioengrondslag) inclusief de uren die betrekking hebben op reserveringen op het moment van uitbetalen.

 

 
Bestand inzenden

Het aangemaakte bestand kunt u vervolgens uploaden in uw Pensioenportal 'Mijn Pensioenadministratie bij StiPP.

 

Let op!

Wanneer een werknemer (nog) niet pensioenverzekerd is, wordt deze ook niet opgenomen in het bestand. Wanneer geen van de werknemers pensioenverzekerd zijn, wordt er géén bestand aangemaakt. Op de site van StiPP kunt u aangeven dat daarom voor de betreffende periode geen aanlevering gedaan wordt.

 

Meer informatie vind u op de website van StiPP pensioen, www.stippensioen.nl