Vakantiegeld uitbetalen

 

Het uitbetalen van vakantiegeld kan op twee manieren plaatsvinden:

 

1.Collectief voor alle werknemers.
U kunt het vakantiegeld collectief uitbetalen door in de gewenste periode bij het toevoegen van die periode, de rubriek(en) Uitbetaling vakantiereserve te activeren.
Of u kunt automatisch bij het aanmaken van de periode het vinkje laten plaatsen, via Bestand | Wijzigen administratie gaat u naar tabblad Uitbetalingen om de betreffende periodenummer(s) op te geven.

 

Adm-Uitbetalingen-Vakantiegeld

 

 

2.Individueel per werknemer.

U kunt het vakantiegeld ook per individuele werknemer uitbetalen, bijvoorbeeld bij uitdiensttreding van de werknemer.

In dat geval activeert u in de periodedetails van de betreffende werknemer de vakantiegeldregeling die uitbetaald dient te worden.

 

Periode-Reserveringen

 

Het gereserveerde vakantiegeld op de salarisspecificatie.

Op de salarisspecificatie komt u het gereserveerde vakantiegeld op twee posities tegen:

1.Het in de periode gereserveerde vakantiegeld.(via looncomponenten 141 t/m 144)
2.Het opgebouwde saldo vakantiegeld.

 

Wn-Reserveringen-Vakantiegeld

 

Uitbetalen en het saldo vakantiegeld.

Het Microloon programma schrijft het uit te betalen vakantiegeld automatisch weg naar een van de looncomponentnummers 55 t/m 58. Na het uitbetalen van het gereserveerde vakantiegeld wordt het 'Saldo vakantiegeld' in het werknemersbestand op '0' (nul) gezet. In de eerstvolgende periode reserveert het programma weer opnieuw en vindt de opbouw op dezelfde manier plaats.

 

Terugboeken reserveringen.

Het is mogelijk om het gereserveerde vakantiegeld en de eventueel gereserveerde sociale lasten vakantiegeld automatisch te laten terugboeken. Hiervoor moet op het tabblad Bepalingen een vinkje geplaatst worden bij de rubriek 'Reservering terugboeken bij uitbetaling':

 

PrgmVar Reserveringen-Bepaling

 

Vakantiegeld in een aparte periode.

Indien u het vakantiegeld in een aparte periode uitbetaalt, dient u bij het Toevoegen van de periode de rubriek: 'Gewone periode' niet te activeren. Dit houdt in dat alle overige vaste loonbestanddelen niet naar die aparte periode over worden gezet. In een aparte periode past door het programma automatisch het bijzonder tarief toe, voor de loonheffing.