Vakantieuren uitbetalen bij uit dienst (Stamgegevens administratie)

 

Als u deze rubriek op tabblad Uitbetalingen aanvinkt betaalt het programma, indien een werknemer uit dienst gaat, automatisch het totale saldo verlofuren uit. Dit saldo wordt in de periode gegevens weggeschreven op het tabblad Dagen/Uren/Aantallen in de rubrieken betaald verlof (de dagcomponenten 5 t/m. 8).

 

Adm-Uitbetalingen-Betalingen

 

Neemt de werknemer zijn verlof op als snipperuren hoeft u verder niets te doen.

 

Worden de verlofuren ook daadwerkelijk uitbetaalt, moet er een looncomponent worden ingericht. U kunt een looncomponent kiezen tussen de 41 en 49.

Op tabblad Berekenwijze kiest u bij rubriek 'Soort component' voor Bedrag per uur en u laat dit looncomponent over dagcomponenten 5 t/m 8 rekenen.

In de periodedetails kunt u dit looncomponent toevoegen op tabblad Beloning met het uurloon als waarde.

 

Waarschuwing!

Zijn er aan bepaalde voorwaarden en instellingen niet voldaan dan heeft dit tot gevolg dat er foutieve bedragen worden berekend en worden uitbetaald.