Verminderingen/Eindheffingen

 

In de salarisadministratie kunnen afdrachtverminderingen en eindheffingen voorkomen die niet toe te rekenen zijn aan 1 bepaalde werknemer.

 

Voor het verwerken van deze onderdelen in de salarisadministratie heeft Microloon bij het toevoegen van een periode op tabblad Verminderingen/Eindheffingen gerealiseerd waar deze gegevens ingevoerd kunnen worden. Die dan vervolgens verwerkt worden in de loonaangifte.

 

Actuele periodedetails - Vermindereingen Eindheffingen

 

Afdeling

Er moet altijd een afdeling worden geselecteerd zodat het programma weet op welke grootboekrekeningen deze bedragen geboekt moeten worden.

 

 

Voor de afdrachtvermindering is dat:

het Speur & Ontwikkelingswerk
en Correctie S&O vorig jaar
Baangerelateerde Investerings Korting

 

Voor de eindheffingen zijn dat:

Verstrekkingen aan anderen.
Afwisselend gebruik bestelauto

 

 

Voor de werkkosten regeling is dat:

Overschrijding van de vrije ruimte

 

 

 

Bedragen Periodiek invoeren

Elke periode moeten de bedragen opnieuw ingevoerd worden. Het is niet mogelijk om de bedragen voor toekomstige periodes vast te leggen.