Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB (Beknopt)

 

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS (WAB)

In deze wet is zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag geregeld.

De wet is van belang voor:

1) WERKGEVERS

2) PAYROLLWERKNEMERS

3) OPROEPKRACHTEN

 

ALGEMEEN

Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

 

VERANDERINGEN VOOR:

1) WERKGEVERS

-        Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract.

Daarvan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en/of er afspraken zijn m.b.t. Jaarurennorm en geen oproepovereenkomst is.

Via Aanpassen | Werknemers tabblad Verzekeringen kunt u in rubriek WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per werknemer opgeven of er sprake is van het lage WW tarief door de velden Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd te selecteren.

Deze rubriek komt ook voor in de periodedetails op tabblad Verzekeringen en op dit niveau wordt ook het toegepaste tarief getoond.

 

Rubriek WAB stamgegevens werknemer

werknemers - tabblad verzekering.zoom75

 

Rubriek WAB actuele periodedetails

 

actuele periodedetails - tabblad verzekeringen.zoom75

 

In de aangifte loonheffingen worden deze voorwaarden Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd met een J meegenomen en Oproepovereenkomst met een N. LET OP: Als 1 of meer van deze voorwaarden anders luiden is de hoge premie van toepassing.

 

De werkgever mag ook de lage WW-premie betalen als:

De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
Hij een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever;
De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

 

 

 

-        Werkgevers betalen een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Daarvan is sprake als voor 'alle andere' dienstverbanden anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd bijvoorbeeld: de overeenkomst voor bepaalde tijd en/ de oproepovereenkomst.

Via Aanpassen | Werknemers tabblad Verzekeringen kunt u in de rubriek WAB per werknemer opgeven of er sprake is een Oproepovereenkomst, Nul uren contract, Jaarurennorm te selecteren, het hoge WW tarief is dan van toepassing.

Deze rubriek komt ook voor in de periodedetails op tabblad Verzekeringen en op dit niveau wordt ook het toegepaste tarief getoond.

 

actuele periodedetails tabblad verzekeringen wab hoog tarief.zoom75

 

Voor meer informatie over de WAB verwijzen wij u naar de documentatie uitgegeven door de Rijksoverheid, klik hier.

 

2) PAYROLLWERKNEMERS

Gevolg van de nieuwe wet WAB wordt payroll verbijzonderd van uitzenden als de medewerker exclusief wordt ingezet bij de opdrachtgever dan spreken we voortaan over payroll, de payroll medewerkers moeten gelijk worden behandeld als medewerkers in vaste dienst.

Vanaf 2020 in de stamgegevens van de werknemer:

- tabblad IKV rubriek 'Aard arbeidsverhouding´ code 82 Payrolling

- tabblad Belasting rubriek 'CAO code inlener', klik hier voor meer informatie over CAO-code inlener.

 

3) OPROEPKRACHTEN

Hoofdregel: Als de omvang van de arbeid niet is vastgesteld in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand.

 

Er is wel sprake van een oproepovereenkomst in de volgende gevallen:

- nul-urencontract

- min/max-contract

- uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (wanneer er geen recht op loon is als de arbeid niet is verricht)

 

Er is geen sprake van een oproepovereenkomst in de volgende gevallen:

- vaste uren met consignatiedienst, bereikbaarheidsdienst of aanwezigheidsdienst, mits vergoeding in geld of tijd

- vaste uren + recht op loon gelijkmatig over het jaar verspreid (jaarurennorm)

 

Voor meer informatie over de WAB verwijzen u naar de documentatie uitgegeven door Rijksoverheid, klik hier.