W.A.O. uniformdeel

Per 1 januari 2011 is de uniforme WAO premie vervallen.

 

 

Uniforme WAO-premie.

Vanaf 2008 geldt voor alle werkgevers een uniforme premie WAO van 0,15%. Deze uniforme premie vervangt de gedifferentieerde premie WAO. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in grote en kleine werkgevers.

De gedifferentieerde premie WAO is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming of in uw bedrijfs- of beroepssector. Hierbij is van belang of u een grote werkgever of een kleine werkgever bent.

Met ingang van 1 januari 2008 is de gedifferentieerde premie WAO vervallen en is daar een uniforme premie voor in de plaats gekomen. Deze premie is voor alle werkgevers gelijk.

 

Bent u een grote werkgever, dan wordt de gedifferentieerde premie WAO individueel berekend. De Belastingdienst stuurt u een beschikking met de premie die voor u geldt. Bent u een kleine werkgever, dan is de gedifferentieerde premie WAO afhankelijk van de bedrijfs- of beroepssector waarin u werkt.

U ontvangt daarom geen WAO-beschikking meer. Het percentage wordt standaard door Microloon in het programma bij Constanten gezet.

 

 

In 2012 beschikking gedifferentieerd WAO-premiepercentage 2007.

Krijgt u in 2012 voor het eerst een gedifferentieerd WAO-premiepercentage voor 2007, of krijgt u naar aanleiding van een bezwaar een nieuw percentage? Dan kan dat (nieuwe) percentage afwijken van het percentage dat u in uw aangiften loonheffingen hebt gebruikt. U hebt dan te veel of te weinig premie betaald. U kunt dit op 2 manieren corrigeren:

U corrigeert de gedifferentieerde premie WAO in de aangiften loonheffingen die u hebt gedaan, door het verzenden van correcties.
U vraagt de belastingdienst om een naheffing of een teruggaaf voor het verschil tussen het betaalde en het nieuwe premiebedrag.

 

 

Algemene WAO premie. (Basispremie)

De berekende premie wordt automatisch door het programma in een totaal bedrag 'weggeschreven' naar looncomponent 134 'Werkgeversdeel WAO/Whk'.