Werkbonus

 

De werkbonus vervalt per 1 januari 2018

 

 

 

 

 

Nieuws werkbonus

De bonus komt per 2015 te vervallen.

Werknemers die voor 2015 een werkbonus of doorwerkbonus ontvingen blijven recht houden, in 2018 wordt ook voor deze mensen de werkbonus afgeschaft.

 

Doorwerkbonus afgeschaft

Tot en met 2012 bestond er de doorwerkbonus. Deze is per 2013 komen te vervallen.

 

 

Wie komt voor de werkbonus in aanmerking:
 
Het wettelijke criterium (op basis van artikel 22abis van de Wet LB (wetsvoorstel)) is:
"Voor de werknemer die loon uit tegenwoordige arbeid geniet en die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 64 jaar, is de werkbonus van toepassing."
 
Dit wordt als volgt uitgelegd (in overeenstemming met de inkomstenbelasting):

Is de werknemer op 31-12-2014 61, 62 of 63 jaar, dan kwalificeert hij voor 2015 voor de werkbonus.
Als de werknemer op 1-1-2015 61 jaar wordt, kwalificeert hij voor 2015 niet voor de werkbonus.
Als de werknemer op 1-1-2015 64 jaar wordt, was hij op 31-12-2014 nog 63 jaar en kwalificeert voor 2015 nog voor de werkbonus.

 

 

Wanneer u in aanmerking komt voor de werkbonus, wordt dit verrekent met uw inkomstenbelasting.

 

Tabel werkbonus

Tabel Werkbonus