Werkhervattingskas

 

Vanaf 1 januari 2017 bestaat de premie Werkhervattingskas (Whk) uit de volgende delen:

premiedeel WGA
premiedeel ZW-flex

U krijgt van de Belastingdienst een beschikking met het totaal percentage en de 2 premiepercentages die voor u gelden.

 

Via Bestand | Wijzigen administratie op tabblad SVW geeft u de premies aan voor WGA en ZW Flex of u kunt aangeven of u eigenrisicodrager bent voor de WGA en de ZW Flex.

 

Adm-WGAZW

 

Eigenrisicodrager aanvragen of beëindigen

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA of voor de Ziektewet worden of beeindigen, dan vraagt u dit aan d.m.v. formulier 'Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodrager Loonheffingen', u kunt dit formulier van de website van de Belastingdienst downloaden. Hier vindt u ook de informatie over de voorwaarden.

 

Eigenrisicodrager voor de WGA

Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, draagt u maximaal 10 jaar het risico voor gedeeltelijke en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers, of dat u dit volledig of deels particulier verzekert. U draagt ook het risico voor overlijdingsuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die onder het eigen risico vallen.

Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u daarom geen gedifferentieerde premie WGA

Eigenrisicodrager voor de ZW

Als u eigenrisicodrager voor de ZW bent, draagt u het risico voor arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas), omdat u het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen.

 

 

 

U bent een DGA in een Holding

Wanneer deze situatie optreedt, vult u op tabblad SVW allemaal 0% in of een vinkje bij eigenrisicodrager WGA Vast en ZW Flex.

De premie voor de Whk totaal is dan 0%.

 

 

Nieuw in 2022 is de definitie van een kleine werkgever voor de gedifferentieerde premie Whk, de grens voor een kleine werkgever gaat van 10 naar maximaal 25x het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar.

 

wetwijziging whk grens verhoogd ivm aof klein en middel grote wekrgevers