Werkkostenregeling

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Vanaf 2015 kunt u per jaar maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

 

U moet het cumulatieve bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen die u als eindheffingsloon hebt aangewezen, weten om te kunnen beoordelen of u binnen uw vrije ruimte blijft. Dit cumulatieve bedrag moet u uit uw financiële administratie kunnen halen. Staat in de financiële administratie geen BTW bij de boekingen voor de vergoedingen en verstrekkingen, dan moet u de BTW alsnog toevoegen.
U moet het cumulatieve bedrag in uw financiële administratie kunnen koppelen aan het fiscale loon in Microloon om te toetsen of u binnen uw vrije ruimte blijft, zie hiervoor Afdrukken | Periodieke gegevens Loonlijst of Loonlijst per periode

Wij kunnen u geen richtlijnen geven voor het aanpassen van uw administratie aan de werkkostenregeling. U bepaalt zelf hoe u uw financiële administratie inricht.

 

 

Het volgende verandert in de werkkostenregeling per 1 januari 2016:

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het gebruikelijkheidscriterium aangescherpt: het aanwijzen van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang moet gebruikelijk zijn. Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen via eindheffing voor uw rekening neemt.

 

 

Het volgende verandert in de werkkostenregeling per 1 januari 2020:

Ook een combinatietarief gaat gelden voor de Werkkostenregeling. Voor 2020 is de vrije ruimte 3% voor de totale fiscale loonsom tot € 400.000 en 1.2% over het meerdere.

 

Het volgende verandert in de werkkostenregeling per 1 januari 2021:

Voor 2021 is de vrije ruimte 3% voor de totale fiscale loonsom tot € 400.000 en 1.18% over het meerdere.

 

Het volgende verandert in de werkkostenregeling per 1 januari 2022:

Voor 2022 is de vrije ruimte 1.7%  voor de totale fiscale loonsom tot € 400.000 en 1.18% over het meerdere.

 

Vanaf 2022 geldt een van de WKR vrijgesteld bedrag van € 2,00 voor thuiswerkvergoeding. Dit bedrag mag als vaste onbelaste vergoeding worden uitgekeerd zonder rekening te houden met het aantal werkdagen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

-Werknemer moet minimaal 128 dagen naar dezelfde vaste werkplek reizen en dat mag ook thuis zijn
-Mag, op één dag, niet in combinatie met reiskosten worden gegeven. Er moet dan een keuze gemaakt worden tussen de thuiswerkvergoeding of reiskostenvergoeding. Dat geldt ook wanneer de werknemer 's morgens op kantoor werkt en 's middags thuis.
-Wanneer werkgever toch beide wenst te vergoeden, dan
ovalt één van de twee in de vrije ruimte van de werkkostenregeling
oof wordt belastbaar loon bij de werknemer

 

Overzicht:

Via Afdrukken | Periodieke gegevens | Loonlijst en Loonlijst per periode wordt vermelding gedaan van de vrije ruimte.