Werknemergroep (Stamgegevens werknemer)

 

Te gebruiken in meerdere programma onderdelen.

Met deze rubriek op tabblad Dienstverband kan een werknemer worden ingedeeld in een Werknemergroep, dit is te gebruiken als selectie mogelijkheid in verschillende onderdelen van het programma.

 

Wn-Dienstverband-Afd

 

Hier onder worden deze onderdelen opgesomd en toegelicht.

 

Programma onderdeel:

Toelichting:

Perioden

Via Aanpassen | Perioden en dan Bewerken | Toevoegen kan een periode toegevoegd worden. Met de knop Selectie aanpassen en vervolgens de knop Werknemergroep selecteren. Er kunnen verschillende werknemersgroepen worden geselecteerd. Die dan aan de betreffende periode worden toegevoegd.

 

Wngroep

Salarisspecificaties

Bij het maken van de salarisspecificatie kan er een werknemergroep worden aangegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld een verdeling maken tussen werknemers die wel hun salarisspecificatie via de email willen ontvangen en de werknemers die dat niet willen.

Betaalopdracht

Hier kunt u de rubriek werknemergroep gebruiken om bepaalde groepen eerder of later te betalen. Bijvoorbeeld een splitsing tussen werknemers met een gironummer en een banknummer.

Betaaloverzicht

Zie dezelfde mogelijkheden als bij betaalopdrachten.

MSV VPMeld/Plato

Hier kunt u een werknemergroep selecteren zodat men bijvoorbeeld werknemers kunt uitsluiten.

Jaaropgaven PIEN

Hier kunt u een werknemergroep selecteren zodat men bijvoorbeeld werknemers kunt uitsluiten.

Jaaropgaven Bakkersbedrijf

Hier kunt u een werknemergroep selecteren zodat men bijvoorbeeld werknemers kunt uitsluiten.

Jaaropgaven Psuedowerknemers IB47

Hier kunt u een werknemergroep selecteren zodat men bijvoorbeeld werknemers kunt uitsluiten.