Werknemergegevens muteren

 

Wijzigt u in de stamgegevens van de werknemer rubrieken die ook voorkomen in de periode dan verschijnt er bij het opslaan het volgende scherm:

  BijwerkenPeriode

Standaard staat in het witte blokje voor de betreffende rubriek een vinkje. U kunt onderaan bij de rubriek 'Met ingang van', aangeven of deze mutatie(s) moeten worden verwerkt in voorliggende perioden of wilt u niet verwerken dan wordt de mutatie pas in een volgende periode verwerkt.

 

Een nieuwe salarisspecificatie afdrukken.

Nadat u de bovenstaande mutaties op deze manier heeft verwerkt moet u voor de betreffende werknemer een nieuwe salarisspecificatie maken. De verschillen tussen de oude en nieuwe salarisberekening moet dan nog worden uitbetaald cq worden ingehouden.