Witte loonbelastingtabellen

Witte tabellen algemeen.

Witte tabellen gelden voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (en wat daarmee op één lijn wordt gesteld). Welke tabel u moet toepassen is dus afhankelijk van het tijdvakloon en het soort loon dat u uitbetaalt. Er bestaan witte tabellen per Dag- Week- 4 weken- Maand en Kwartaal.

De witte loonbelastingtabellen, de nieuwsbrief en mededelingen van de belastingdienst kunt u downloaden via de site van de Belastingdienst.

 

Bijzonder tarief en 65+.

In de witte tabel zijn ook de tabellen voor het zgn. Bijzonder tarief en voor 65 plussers opgenomen. Voor toepassing van de Tabel 65+ in de witte tabel, wordt door het programma gekeken naar de geboortedatum van de werknemer. Op werknemers met een leeftijd van 65 jaar en ouder wordt daarom automatisch de Tabel 65+ toegepast.

 

De witte tabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt u voor:

loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
loon op grond van arbeidsongeschiktheid gedurende maximaal 2 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid Als dit loon alleen bestaat uit WAO/WIA-, Wet Wajong- of Waz-uitkeringen of soortgelijke buitenlandse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet u de groene tabel gebruiken.
ZW-uitkeringen die u namens UWV doorbetaalt aan de werknemer Bij samenloop van een ZW-uitkering met een WW-uitkering moet u de groene tabel gebruiken.
socialeverzekeringsuitkeringen die u namens UWV doorbetaalt aan de werknemer samen met het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg, bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings- en calamiteitenverlof, en uw eventuele aanvullingen hierop
loon dat UWV doorbetaalt, als gevolg van uw betalingsonmacht (artikel 61 WW)
loondoorbetaling tijdens verlof op grond van de levensloopregeling, als de werknemer bij het begin van het kalenderjaar nog geen 61 jaar is (en dus is geboren in 1953 of later). Als de werknemer is geboren vóór 1953, moet u de groene tabel gebruiken.
uitkeringen bij overlijden, ter compensatie van aanspraken op grond van een levensloopregeling
uitkeringen voor de financiering van loopbaanonderbreking (Wet arbeid en zorg) en uw eventuele aanvullingen hierop