Zorgverlof (Beknopt)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Een werknemer kan zorgverlof opnemen voor het verzorgen van een familielid of een bekende. De werknemer blijft de wettelijke vakantiedagen opbouwen tijdens het zorgverlof.

 

Zorgverlof is onder te verdelen in:

- kortdurend zorgverlof

- langdurig zorgverlof

 

 

Kortdurend zorgverlof

De werknemer mag voor een periode van 12 maanden 2x het aantal te werken uren per week opnemen (zie hiervoor het arbeidscontract). Tijdens kortdurend zorgverlof heeft de werknemer tenminste recht op 70% van zijn/haar salaris, zie ook stappenplan voor de inrichting van een verzuimregeling.

 

Langdurig zorgverlof

De werknemer mag per 12 maanden 6x het aantal te werken uren per week opnemen (zie hiervoor het arbeidscontract). Tijdens langdurend zorgverlof heeft de werknemer geen recht op salaris, zie ook stappenplan voor de inrichting van een verzuimregeling.

 

Controleer ook de afspraken die zijn gemaakt in de CAO hierover.