Nakijkservice

Laat uw administratie door ons controleren

Algemeen

Wij hoeven u als salarisadministrateur niet te vertellen dat er continu veranderingen doorgevoerd worden in de wet- en regelgeving. Waar mogelijk voeren wij de wijzigingen direct door in de software, zodat uw administratie automatisch correct verloopt. Een gedeelte blijft echter mensenwerk, waarbij een fout er snel ingeslopen is onder invloed van een continu veranderende regelgeving.

Microloon is uw vangnet

De salarisdeskundigen van Microloon kijken graag uw salarisadministratie na zodat u zeker weet dat u niets over het hoofd hebt gezien. U stuurt na iedere verloningsperiode direct vanuit Microloon via een beveiligde verbinding uw administratie inclusief de mutaties naar ons toe. Onze deskundigen controleren zowel de gegevens van de werkgever als die van de werknemers en kijken of de salarisberekeningen op de juiste wijze zijn gemaakt. Is er een correctie nodig? Dan bespreken we dit met u zodat u de correctie zelf kunt maken.

Praktisch

Indien u gebruik wilt maken van onze nakijkservice vóórdat u de lonen gaat uitbetalen, dan dient u de gegevens vóór de 15e van een maand naar ons op te sturen. U ontvangt dan onze reactie voor de 25ste van die maand. Ontvangen wij de gegevens na de 15e van een maand, dan zal onze reactie vóór de 15e van de volgende maand bij u binnen zijn en is er dus sprake van controle achteraf. Voor diegenen die 4-weken lonen hebben, zullen wij uiterlijk 10 dagen na aanlevering, onze reacties laten weten.

Prijzen

De Nakijkservice is beschikbaar als aanvullende service van Microloon en alleen te bestellen door MKB bedrijven (de service is niet beschikbaar voor salarisadministratiekantoren). De prijsstelling verloopt net als voor Microloon via een staffel en is al verkrijgbaar vanaf € 54,- per jaar per administratie. Het is ook  mogelijk om de Nakijkservice eenmalig in te schakelen voor het uurtarief van € 125,- ex btw.

OVER MICROLOON

Met het Microloon programma is het mogelijk voor ieder type MKB-onderneming zelf, eenvoudig en snel de loonadministratie te voeren. Online verlonen kan met CASH Lonen, wat volledig gebaseerd is op de vertrouwde en bewezen Microloon software. Microloon is een product van Visma CASH.

VISMA CASH

Alexanderstraat 3
2514 JL Den Haag

088 - 400 50 00
info@microloon.nl