FAQ

Bekijk hier de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij en kunt u uw antwoord niet vinden op onze website? Neem dan gerust contact met ons op!

FAQ

Twee eenmalige uitkeringen CAO Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf (juli 2022 en januari 2023)

Alle werknemers die op 1 juli 2022 in dienst zijn krijgen een eenmalige uitkering van € 150,00 en ook krijgen alle werknemers die op 1 januari 2023 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 150,–. Werknemers krijgen de uitkering op basis van hun percentage dienstverband. Er geldt een maximum, als de deeltijdfactor groter is dan 100% bedraagt de eenmalige uitkering niet meer dan 150,-.

Volg de onderstaande procedure om deze uitkering goed in Microloon te kunnen verwerken.

Inrichting Looncomponent
Kies een (vrije) looncomponent tussen 11 en 47.

Tab Omschrijving/Waarde
Pas de rubriek ‘Omschrijving’ en de ‘Korte omschrijving’ naar wens aan.
Onderin het scherm kunt u zien of dit looncomponent is gekoppeld aan regelingen. De uitkering is geen grondslag voor het pensioen of vakantietoeslag.

Tab Berekenwijze
– Bruto / Netto code Bruto invoer, bereken netto
– Soort component code Bedrag gerelateerd aan parttimefactor

Tab Resultaat
– Tellen voor kostprijs is geactiveerd
– Teken is positief
– Tellen voor heffingsloon code Wel, bijzonder tarief
– Kolom loonstaat code 3 Loon in geld
– Loonaangifte aanduiding code Normaal
– De overige rubrieken staan op code Niet van toepassing

 

Uitkeringsbedrag toevoegen aan de periodedetails
Via Opties | Massaal bijwerken

Er volgen nu een aantal schermen, vul deze alsvolgt in:

 • Bestand waarop u de bewerking wilt uitvoeren : Periodedetails
 • Selectie : Vul de velden van tot en met werknemer in, idem van tot en met periodenummer en geef bij tijdvak Maand of 4-weken in
 • Veld waarop u de bewerking wilt uitvoeren : Beloning. En bij positie het looncomponent nummer van de eenmalige uitkering.
 • Bewerking welke u wilt uitvoeren : Invullen
 • Waarde welke u wilt uitvoeren : 150,00
 • Conditie wanneer de bewerking moet worden uitgevoerd : Altijd
 • Afronding : Rekenkundig met factor 0,001

U heeft nu een keuze om eerst een controle op het scherm uit te voeren, kiest u bij ‘Afdrukken naar’ voor Scherm (zonder verwerking).

Indien akkoord, dan kunt u de stappen nogmaals uitvoeren (de instellingen zijn bewaard gebleven) via Opties | Massaal bijwerken en kiest u bij ‘Afdrukken naar’ voor Printer of Naar pdf. Microloon stelt u nog eerst controle vraag. Kiest u hier voor Ja, dan wordt het looncomponent van de eenmalige uitkering met de waarde € 150,00 alleen in periode 7 toegevoegd,

Note: Voor Microloon geldt, voor een juiste uitvoering van deze hand-out, er een parttime percentage is ingevuld in de tab Dienstverband. Indien dit niet het geval is de eenmalige uitkering niet zichtbaar in de periodedetails.

Voor het vergoeden van de uitkering in januari 2023 kunt u dezelfde hand-out volgen, U geeft bij het massaal bijwerken voor januari 2023 periode 1 in. 

Eenmalige uitkering CAO Metaal en Techniek (juli 2022)

In juli 2022 krijgen alle medewerkers die op 1 juli 2022 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 382,50 bruto op fulltime basis (38 uur). Als een werknemer meer dan 38 uur per week werkt, geldt het maximum van € 382,50. Medewerkers krijgen de uitkering op basis van hun percentage dienstverband.

Volg de onderstaande procedure om deze uitkering goed in Microloon te kunnen verwerken.

Inrichting Looncomponent
Kies een (vrije) looncomponent tussen 11 en 47.

Tab Omschrijving/Waarde
Pas de rubriek ‘Omschrijving’ en de ‘Korte omschrijving’ naar wens aan.
Onderin het scherm kunt u zien of dit looncomponent is gekoppeld aan regelingen. De uitkering is geen grondslag voor het pensioen of vakantietoeslag.

Tab Berekenwijze
– Bruto / Netto code Bruto invoer, bereken netto
– Soort component code Bedrag gerelateerd aan parttimefactor

Tab Resultaat
– Tellen voor kostprijs is geactiveerd
– Teken is positief
– Tellen voor heffingsloon code Wel, bijzonder tarief
– Kolom loonstaat code 3 Loon in geld
– Loonaangifte aanduiding code Normaal
– De overige rubrieken staan op code Niet van toepassing

 

Uitkeringsbedrag toevoegen aan de periodedetails
Via Opties | Massaal bijwerken

Er volgen nu een aantal schermen, vul deze alsvolgt in:

 • Bestand waarop u de bewerking wilt uitvoeren : Periodedetails
 • Selectie : Vul de velden van tot en met werknemer in, idem van tot en met periodenummer en geef bij tijdvak Maand of 4-weken in
 • Veld waarop u de bewerking wilt uitvoeren : Beloning. En bij positie het looncomponent nummer van de eenmalige uitkering.
 • Bewerking welke u wilt uitvoeren : Invullen
 • Waarde welke u wilt uitvoeren : 382,50
 • Conditie wanneer de bewerking moet worden uitgevoerd : Altijd
 • Afronding : Rekenkundig met factor 0,001

U heeft nu een keuze om eerst een controle op het scherm uit te voeren, kiest u bij ‘Afdrukken naar’ voor Scherm (zonder verwerking).

Indien akkoord, dan kunt u de stappen nogmaals uitvoeren (de instellingen zijn bewaard gebleven) via Opties | Massaal bijwerken en kiest u bij ‘Afdrukken naar’ voor Printer of Naar pdf. Microloon stelt u nog eerst controle vraag. Kiest u hier voor Ja, dan wordt het looncomponent van de eenmalige uitkering met de waarde € 382,50 alleen in periode 7 toegevoegd,

Note: Voor Microloon geldt, voor een juiste uitvoering van deze hand-out, er een parttime percentage is ingevuld in de tab Dienstverband. Indien dit niet het geval is de eenmalige uitkering niet zichtbaar in de periodedetails

Bron: CNV Vakmensen Metaaltechniek

Zorgbonus

Voert u een administratie in de zorg? Dan kunt u voor medewerkers en derden, die zich hebben ingezet tussen 1 maart en 1 september 2020 en een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de COVID -19, in aanmerking komen voor een netto bonus van € 1000,– belastingvrij.

U gaat als volgt te werk in Microloon, via Aanpassen | Looncomponenten selecteert u een netto vergoeding component bijvoorbeeld nummer 93.

In de tab Omschrijving/Waarde:
Omschrijving : Zorgbonus
Korte omschrijving : Bonus

In de tab Berekenwijze
Soort component : Vast bedrag
In de kolom Reken met : Staan alle dagcomponenten op ‘Nee’

U voegt dan, bij weinig werknemers, het looncomponent in de periodedetails toe aan de betreffende werknemer(s) met waarde 1000.
U kunt, bij meerdere werknemers, ook kiezen voor Bewerken | Wijzigen periodedetails per looncomponent. U selecteert dan het looncomponent in de betreffende periode en u hoeft dan alleen bij de betreffende werknemer(s) de waarde 1000 toe te kennen.

Het bedrag van de bonus is eindheffingsloon en wordt meegenomen in de werkkostenregeling. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing. U vult dan in de periode bij de tab Verminderingen/Eindheffing rubriek ‘Overschrijding vrije ruimte’ het volledige overschrijdingsbedrag in. Microloon berekent dan in de aangifte automatisch 80% eindheffing.

Via Afdrukken | Periodieke gegevens | Loonlijst kunt u controleren wat de vrije ruimte is, in de financiële boekhouding kunt u zien welk bedrag er inmiddels verbruikt is.

Bron: Rijksoverheid

Beginsaldi vakantiebijslag aanpassen

Zodra er periodedetail(s) aanwezig zijn is het niet meer mogelijk om de beginsaldi in de stamgegevens van de werknemer in te voeren.

Wilt u het beginsaldo toch wijzigen dan is dit alleen mogelijk via Opties | Reorganiseren bestanden en activeer de rubriek Begin saldi en Beginsaldi werknemer.

U krijgt nu een nieuw window te zien en In de tab Reserveringen ziet u de reserveringsregeling actief staan. In de kolom Beginsaldi kunt u vervolgens de waarde toevoegen en/of wijzigen.

Het is niet noodzakelijk om de periode(s) opnieuw te berekenen, de waarde wordt direct op de loonstrook aangepast.

Hoe kan ik de grondslag vakantiebijslag, waarover er wordt gereserveerd, wijzigen?

U kunt in de stamgegevens van de werknemer via de tab Reserveringen nakijken welke regelingennummer er voor de vakantietoeslag in gebruik is. Het nummer van de gebruikte regeling noteert u.

Via Bestand | Programmavariabelen | Reserveringen controleert u voor de genoteerde regeling de tab Uitgangspunt. Als er in de kolom Reken over een looncomponent op Ja staat dan telt dit looncomponent mee voor de grondslag.

Indien u een reserveringsregeling aanpast, zult u de periode(s) opnieuw moeten berekenen. U kunt de periode(s) opnieuw berekenen via Aanpassen | Periode, open de eerst gemaakte periode meestal is dit periode 01 en kik vervolgens op Wijzigen en vervolgens op Opslaan. Alle aanwezige periodes worden nu opnieuw berekent.

Hoe kan ik, eenmalig vakantiebijslag via de periodedetails van de werknemer wijzigen?

Het is mogelijk om een Afwijkend bedrag of een Extra bedrag in te voeren in de periodedetails via de tab Reserveringen.


FAQ

Zorgbonus

Voert u een administratie in de zorg? Dan kunt u voor medewerkers en derden, die zich hebben ingezet tussen 1 maart en 1 september 2020 en een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de COVID -19, in aanmerking komen voor een netto bonus van € 1000,– belastingvrij.

U gaat als volgt te werk in Microloon, via Aanpassen | Looncomponenten selecteert u een netto vergoeding component bijvoorbeeld nummer 93.

In de tab Omschrijving/Waarde:
Omschrijving : Zorgbonus
Korte omschrijving : Bonus

In de tab Berekenwijze
Soort component : Vast bedrag
In de kolom Reken met : Staan alle dagcomponenten op ‘Nee’

U voegt dan, bij weinig werknemers, het looncomponent in de periodedetails toe aan de betreffende werknemer(s) met waarde 1000.
U kunt, bij meerdere werknemers, ook kiezen voor Bewerken | Wijzigen periodedetails per looncomponent. U selecteert dan het looncomponent in de betreffende periode en u hoeft dan alleen bij de betreffende werknemer(s) de waarde 1000 toe te kennen.

Het bedrag van de bonus is eindheffingsloon en wordt meegenomen in de werkkostenregeling. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing. U vult dan in de periode bij de tab Verminderingen/Eindheffing rubriek ‘Overschrijding vrije ruimte’ het volledige overschrijdingsbedrag in. Microloon berekent dan in de aangifte automatisch 80% eindheffing.

Via Afdrukken | Periodieke gegevens | Loonlijst kunt u controleren wat de vrije ruimte is, in de financiële boekhouding kunt u zien welk bedrag er inmiddels verbruikt is.

Bron: Rijksoverheid

Beginsaldi vakantiebijslag aanpassen

Zodra er periodedetail(s) aanwezig zijn is het niet meer mogelijk om de beginsaldi in de stamgegevens van de werknemer in te voeren.

Wilt u het beginsaldo toch wijzigen dan is dit alleen mogelijk via Opties | Reorganiseren bestanden en activeer de rubriek Begin saldi en Beginsaldi werknemer.

U krijgt nu een nieuw window te zien en In de tab Reserveringen ziet u de reserveringsregeling actief staan. In de kolom Beginsaldi kunt u vervolgens de waarde toevoegen en/of wijzigen.

Het is niet noodzakelijk om de periode(s) opnieuw te berekenen, de waarde wordt direct op de loonstrook aangepast.

Hoe kan ik de grondslag vakantiebijslag, waarover er wordt gereserveerd, wijzigen?

U kunt in de stamgegevens van de werknemer via de tab Reserveringen nakijken welke regelingennummer er voor de vakantietoeslag in gebruik is. Het nummer van de gebruikte regeling noteert u.

Via Bestand | Programmavariabelen | Reserveringen controleert u voor de genoteerde regeling de tab Uitgangspunt. Als er in de kolom Reken over een looncomponent op Ja staat dan telt dit looncomponent mee voor de grondslag.

Indien u een reserveringsregeling aanpast, zult u de periode(s) opnieuw moeten berekenen. U kunt de periode(s) opnieuw berekenen via Aanpassen | Periode, open de eerst gemaakte periode meestal is dit periode 01 en kik vervolgens op Wijzigen en vervolgens op Opslaan. Alle aanwezige periodes worden nu opnieuw berekent.

Hoe kan ik, eenmalig vakantiebijslag via de periodedetails van de werknemer wijzigen?

Het is mogelijk om een Afwijkend bedrag of een Extra bedrag in te voeren in de periodedetails via de tab Reserveringen.


Algemeen

Kan ik Microloon of CASH Lonen eerst uitproberen?

Ja, dat kan door een GRATIS proef aan te vragen. Als u nog geen ervaring heeft met salarisadministratiesoftware, raden wij u aan eerst een online demonstratie in te plannen, zodat een medewerker samen met u door het pakket heen loopt.

Wat is een online demo?

Via een online demo, loopt een medewerker samen met u telefonisch het pakket door. Het enige wat u hoeft te doen, is via een computer mee te kijken. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden en worden uw vragen direct beantwoord.

Een online demo is geheel vrijblijvend en kan worden ingepland op een dag en tijdstip naar keuze. Plan uw persoonlijke online demo.

Wat is het verschil tussen Microloon en CASH Lonen?

CASH Lonen is onze online salarisadministratiesoftware, altijd en overal toegankelijk met een onbeperkt aantal inlogcodes voor uw medewerkers en gratis meewerkfunctie voor uw boekhouder. Online werken met CASH Lonen betekent ook; automatische updates en backups, inclusief de CASH Webservices (koppelingen met externen, zoals banken en de Belastingdienst). CASH Lonen is een abonnementsvorm, die u maandelijks afneemt. U betaalt naar gebruik.

Microloon is onze offline salarisadministratiesoftware, welke u installeert op 1 vaste computer. U schaft Microloon aan tegen een vast tarief aan de hand van het aantal berekeningen dat u doet en het onderhoudscontract zorgt ervoor dat u de software updates kunt downloaden en installeren. Het onderhoudscontract is een percentage over uw aanschafprijs, die jaarlijks gefactureerd wordt.

Hoeveel administraties kan ik voeren met Microloon of CASH Lonen?

Met beide pakketten kunt u een onbeperkt aantal administraties voeren. U betaalt voor Microloon een vast bedrag voor het aantal berekeningen dat u maakt, bij CASH Lonen betaalt u naar gebruik.

Als ik een onbeperkt aantal inlogcodes kan aanmaken, wanneer betaal ik dan voor extra gebruikers?

Met CASH Lonen kunt u een onbeperkt aantal inlogcodes aanmaken voor u en uw medewerker(s). Wilt u echter ‘gelijktijdig’ kunnen werken in de administratie(s), dan betaalt u 10,- per maand per extra ‘gelijktijdige’ gebruiker.

Uw boekhouder kan online gratis meekijken en/of meewerken in uw administratie middels de meewerkfunctie die standaard geleverd wordt met elke CASH module.

Kan ik ook eerst een offerte aanvragen?

Via onze online bestelformulieren, kunt u snel en eenvoudig zien hoeveel uw pakket maandelijks kost (CASH Lonen) of wat de aanschafprijs is (Microloon). Klik hiervoor in het menu op ‘BESTELLEN’.

Wilt u toch liever een offerte aanvragen, dan kan dat via ons contactformulier, telefonisch 070 – 3 560 570 of via e-mail verkoop@cash.nl.

Ik werk nu met een ander programma, hoe kan ik overstappen naar Microloon?

Microloon helpt u met overstappen!

Microloon beschikt over een conversieprogramma dat vrijwel alle gegevens uit uw huidige programma kan overzetten naar het Microloonformaat. Wij converteren voor u, als nieuwe klant van Microloon, gratis één administratie. Heeft u meer administraties, neem dan telefonisch contact op met onze adviseurs via 088-4005000.

Lees meer op onze pagina: In 5 stappen over naar Microloon

Hoe werkt het?

U stuurt de gegevens uit uw oude programma in een van de onderstaande technische formaten naar ons op, dan zorgen wij voor een foutloze conversie. De technische formaten die wij ondersteunen zijn:

ACCES, ASCII, DBF, DIF, CSV, PARADOX, PRN, TXT, XLS, XML

Het door u aangeleverde bestand wordt zowel technisch als logisch omgezet. Er is naast de technische omzetting ook een logische aanpassing nodig, denk bijvoorbeeld aan de code Geslacht. Dat is in uw oude programma misschien een 1 voor vrouw en een 2 voor man, terwijl dit in Microloon een M voor man en een V voor vrouw moet worden. Microloon heeft voor de meest gangbare programma’s omzettingstabellen beschikbaar om daarmee zoveel als mogelijk de gegevens op een juiste wijze in Microloon op te nemen. Wilt u omzetten in december of januari? Dat is mogelijk. Wij kunnen het conversieprogramma bij u installeren zodat u, na enige instructie, uw bestanden kunt converteren op een door u gewenst tijdstip.

Overzetten op basis van XML_loonheffingen is namelijk lang niet voldoende

Er zijn leveranciers die beweren dat ze bestanden uit een ander programma kunnen omzetten op basis van het bestand Loonheffingen. Microloon kan dat ook, maar daarmee bent u er nog niet, want gegevens zoals bankrekeningnummers, e-mailadressen, telefoonnummers, maandsalarissen en uurlonen komen niet voor in het loonheffingenbestand en die heb je wel nodig om een goede loonadministratie te voeren.

Microloon gaat hierin dus een stuk verder. Pas zo wordt het voor u dus interessant om over te stappen naar het pakket MICROLOON, naast de verdere voordelen als zeer complete programmatuur (geen enkele aparte module) en een uitstekende helpdesk.


Bestellen

Hoe kan ik bestellen?

U bestelt eenvoudig op onze website via de bestelknop rechts boven in het menu. U kiest het voor u relevante bestelformulier en maakt een keuze uit de verschillende opties. Na het invullen van uw gegevens maakt u de bestelling definitief en wordt uw bestelling per e-mail aan u bevestigd.

Hoe kan ik mijn pakket uitbreiden?

Wanneer u al met Microloon of CASH Lonen werkt, kunt u ten alle tijden eenvoudig uitbreiden via ons uitbreidingsformulier. Via de knop BESTELLEN in het menu, maakt u de keuze voor het uitbreidingsformulier. Voor het uitbreiden van CASH Lonen komt u op de CASH-website terecht waar u aan de hand van uw relatienummer, postcode en e-mailadres uw bestelling kunt plaatsen.

Op werkdagen is de uitbreiding uiterlijk binnen 24 uur toegevoegd aan uw licentie. Het kan voorkomen dat u opnieuw moet inloggen om te zorgen dat de extra diensten en modules toegankelijk zijn.

Wanneer ontvang ik mijn inloggegevens?

Na het bestellen van CASH lONEN, ontvangt een bevestigingsmail met een samenvatting van uw bestelling. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur uw inloggegevens en kunt u direct aan de slag! Om u goed op weg te helpen, bent u ook van harte welkom op onze gratis starterscursus.

Wanneer u Microloon bestelt ontvangt u van ons de factuur voor betaling van de eenmalige kosten waarna u een e-mail ontvangt met installatie-instructies voor het pakket.

Waar log ik in in mijn CASH Lonen administratie?

Om in te loggen in uw online administratie, kunt u rechtstreeks naar www.cashweb.nl. Of klik op de INLOG-button op onze website rechtboven in het menu.

Kan ik mijn gratis proef omzetten in een bestelling?

Ja, u kunt uw proef eenvoudig omzetten met behoud van gegevens door uw bestelling te plaatsen met hetzelfde e-mailadres waarmee u uw proef hebt aangevraagd.


Accountancy

Is er een speciale Accountancyversie?

Voor Microloon betaalt u zeer voordelige tarieven wanneer u meer dan 1.000 loonberekeningen per jaar maakt. Er zijn daarbij ook speciale extra services beschikbaar voor accountants- en administratiekantoren waarbij u met name veel tijd en geld bespaart met wanneer u meerdere administraties voert.

Bij CASH Lonen betaalt u als accountants- of administratiekantoor slechts € 1,- per loonberekening, ongeacht het aantal berekeningen wat u maakt. Altijd het voordeligste tarief dus!


Microloon

Wat moet ik doen bij het ontvangen van een definitieve beschikking WAO?

Als u deze beschikking van de BD ontvangt, dan kunt u het beste – via het daarvoor bestemde formulier – een correctie insturen.

Wat moet ik doen als de WAO uitkering direct door het UWV aan de werknemer is overgemaakt?

Voor de juiste inhoudingen (over het loon inclusief de WAO-uitkering) moet u het uitgekeerde bedrag in ML noteren. Via Aanpassen > Dagcomponenten vult u bijvoorbeeld bij DC18 als omschrijving ‘WAO-dagen in’.
In de rubriek Instellingen selecteert u het veld Dagen rechtstreekse uitkering WAO. Via Aanpassen > Looncomponenten vult u bijvoorbeeld bij LC43 als omschrijving ‘WAO-uitkering door UWV’ in. In de tab Berekenwijze bij Bruto/Netto de waarde Wel meerekenen niet in nettoloon meetellen. Bij Soort component vult u de waarde Vast bedrag in. In de tab Resultaat, staat het teken Positief. Bij het veld Extra aanduiding vult u code 23 in. Bij Kolom loonstaat code 0. Bij het veld Loonaangifte Normaal en bij BTER toepassing de code WAO – Uitkering in het kader van de WAO.

Er wordt over een ander bedrag ZVW premie berekend, hoe kan dit?

Het komt vaak voor dat na uitbetaling van een éénmalige uitkering, bijvoorbeeld het vakantiegeld in de maand mei of juni, er in de daarop volgende periode(n) over een hoger bedrag ZVW berekend dan vóór de uitbetaling van die extra uitkering. de wetgever schrijft voor dat het systeem “voortschrijdend cumulatief rekenen” (VCR) moet worden toegepast. Dit houdt in dat ook rekening gehouden wordt met de reeds verloonde periodes en dat er dus een herrekening plaats kan vinden, wanneer over die vorige perioden, rekening houdend met de extra uitkering, niet over het volledige, cumulatieve bedrag aan SVW-premies en Zvw is berekend.
De VCR-methode wordt in de helpteksten in Microloon verder uitgelegd.

Hoe kan het dat er geen pensioenpremie wordt berekend (terwijl dit wel zou moeten)over het uitbetaalde vakantiegeld in een aparte periode?

Staat de pensioenregeling ingesteld op per dag, dan moet op het tabblad Bepalingen de rubriek Bereken met terugwerkende kracht aangevinkt staan. Is dit niet zo, dan wordt er geen premie berekend.
Ook moet op het tabblad Uitgangspunt de ‘LC 55 t/m 58’ op Ja staan. Heeft u reeds op het 1e tabblad een verhoging grondslag ingevuld van 8% dan moet de looncomponent ’55 t/m 58′ op Nee staan.

Er wordt geen belasting geheven of het bijzonder tarief wordt niet of onjuist toegepast op de uitbetaling van het vakantiegeld?

Wordt er geen of een onjuist bedrag belasting ingehouden, dan is het Fiscaal loon vorig jaar bij de werknemer(s) te laag of onjuist. Wordt er geen bijzonder tarief toegepast, dan staat op tabblad Resultaat in de rubriek Tellen voor fiscaal loon niet de juiste instelling geselecteerd.

Welke Looncomponenten (LC) moet ik gebruiken als ik het vakantiegeld zelf uitreken en invoer?

Gebruik hiervoor ‘LC 40 t/m 50’, pas de naam aan en wijzig de rubriek(en) Tellen voor heffingsloon naar Wel, bijzonder tarief. Geef ook bij de rubriek Soort component op het tabblad Berekenwijze Vast bedrag in en zet alle rubrieken Reken met op Nee.

Kan LC 55 t/m. 58 gebruikt worden voor de uitbetaling van het vakantiegeld als er niet gereserveerd is?

Sinds medio juli 2016 is dit niet meer mogelijk. Deze LC zijn vanaf nu uitsluitend te gebruiken voor de Reserveringsregelingen. Wilt u handmatig het vakantiegeld invoeren gebruik dan hiervoor ‘LC 40 t/m 50’. Zie voor meer uitleg item ‘Welke Looncomponenten (LC) moet ik gebruiken als ik het vakantiegeld zelf uitreken en invoer?’

Hoe worden de dagen berekend in de periode als er 4 dagen per week wordt gewerkt?

Op het tabblad Dienstverband van de ‘Stamgegevens werknemer’ in de rubriek aantal dagen per 4 weken moeten dan 4 x 4 = 16 dagen worden ingevuld. Als u met gemiddelde dagen per maand werkt, dan komt er in de periode te staan: 21,75/20 x 16 = 17,4 dagen.

Hoe worden de uren in de periode berekend als de werknemer 20 uur per week werkt?

Op het tabblad Dienstverband in de ‘Stamgegevens van de werknemer’ moet in de rubriek aantal uren per week 20 uur zijn ingevuld. In de periode wordt dan berekend 20/5 x 261 = 1044/12 = 87 uur.

Hoe kan ik de journaalposten nogmaals afdrukken?

Door via Opties > Reorganiseren bestanden bij de rubriek Journaalposten Volledigaan te vinken en op OK te klikken. Daarna kunt u de journaalposten vanaf de 1e periode opnieuw afdrukken.
Er is overigens de mogelijkheid reeds geprinte journaalposten nogmaals te printen via Afdrukken > Jaarlijkse gegevens > Recapitulatie journaalposten. Deze zijn overigens alleen te printen wanneer de periodieke journaalposten reeds zijn gemaakt.

Hoe kan ik een aparte periode aanmaken voor 1 werknemer?

Ga in het menu naar Aanpassen > Werknemers. U selecteert een werknemer en klikt op Details(F10) > Toevoegen. U komt dan in het subscherm Periodedetails per werknemer: Kies een periodenummer; selecteer het Tijdvak; druk daarna op de Tabtoets (hierdoor worden de datavelden automatisch gevuld). Voer eventueel de variabele mutaties in en kies voor Opslaan > Terug.

Automatisch uitkeren vakantietoeslag bij werknemer uit dienst

U hebt ML zo ingericht dat er automatisch vakantiegeld uitgekeerd wordt bij uitdienst treden van de werknemer. Indien dit niet het geval is, dan hebt u de periode eerst aangemaakt voordat u de uitdienst datum van de werknemer hebt ingevuld.

U kunt het vakantiegeld alsnog uitkeren via de Periodedetails tab Reserveringen, selecteer het veld Uitbetalen.

Hoe kan ik nieuwe werknemer zichtbaar maken in de periodedetails?

Indien de periode eerder is aangemaakt dan dat de werknemer is ingevoerd in de stamkaart dan is deze werknemer niet zichtbaar in de periode details. Zie “hoe voeg ik een periode aan een werknemer toe” voor meer informatie.


CASH Lonen

Wat moet ik doen wanneer ik de melding 'geblokkeerde single user' zie?

U dient eerst het tabblad te sluiten voor u verder kunt werken.

Hoe bevestig ik een veld?

U bevestigd een veld door op ‘Enter’ te drukken.

Welke reserveringsregeling kan ik het best gebruiken?

U kunt het best reserveringsregeling nummer 31 gebruiken omdat in dat geval de reservering ook op de loonstrook te zien is.

Hoe stel ik decimalen in?

Om te zorgen dat u met decimalen kunt werken, en dus geen 5000 in hoeft te voeren wanneer u 50 bedoelt, kunt u de volgende stappen doorlopen: Ga vanuit Beheer naar Gebruikersoverzicht en ga op uw login naam staan. Klik onderaan op Wijzigen. Bij de rubriek Eigenschappen kunt u vervolgens de letters aanvullen met de letter D (decimalen).


Extra services

Als een werknemer een nieuw e-mailadres heeft voor MijnSalarisPostvak, wat gebeurt er dan met zijn inloggegevens?

Bij het wijzigen van het e-mailadres, worden er nieuwe inloggegevens gestuurd naar het nieuwe e-mailadres. De werknemer logt dan in met de nieuw ontvangen gegevens. Alle loonstroken zijn met het nieuwe e-mailadres zichtbaar.


Microloon Connect

Hoe kan ik mijn eigen certificaten importeren in Microloon Connect?
 • Selecteer in het menu aan de linkerkant van het scherm Certificaten > Digipoort > Client certificaat, vervolgens gaat u boven in het scherm naar Certificaten en kiest u voor Toevoegen.
 • Er verschijnt een nieuw dialoogscherm: via de knop Bladeren bladert u in uw systeem naar de plaats waar u de cliënt certificaat hebt opgeslagen en selecteert deze.
 • Vul het wachtwoord in en klik op de knop OK.
 • De Server certificaat wordt door Microloon uitgeleverd
Via welke communicatiepoorten werkt Connect?

Firewall
Het Connect programma maakt gebruik van het Internet om gegevens te versturen en te ontvangen van en naar de Belastingdienst. Veel bedrijven (en particulieren) gebruikten tegenwoordig een “Firewall” om ongewenst bezoek af te schermen tegen hun organisatie. De mogelijkheid bestaat dat Connect niet kan communiceren met de Belastingdienst doordat de “Firewall” de communicatie blokkeert.
De meeste communicatieproblemen met Connect zijn te wijten aan poortblokkades in de “Firewall”. Raadpleeg uw systeem- of netwerkbeheerder voor meer informatie over uw (bedrijfs-) beveiliging! LET OP! Een “Firewall” kan zowel hardware- als softwarematig zijn.

Enkele voorbeelden
Hardwarematig:
– Firewall in router/modem
– Firewall hardware (19″ inch rack; meestal in serverruimtes)

Softwarematig:
– Windows Firewall (Windows XP/Vista)
– Internet Security softwarepakketten (Norton/McAfee)
– 3rd party-applicaties (ZoneAlarm)

Het is niet mogelijk om uitgebreide voorbeelden te geven van diverse Firewall-applicaties met een eigen interface.

Via welke communicatiepoorten werkt Connect?
De onderstaande poorten dienen in de “Firewall” opengesteld te worden, waardoor er communicatie mogelijk is tussen Connect en de Belastingdienst.
LET OP! Mocht u moeite hebben met het instellen van communicatiepoorten in uw Firewall, raadpleeg dan uw systeem- of netwerkbeheerder of ander technisch onderlegt persoon. Ondersteuning met betrekking tot het instellen van de communicatiepoorten in uw router of firewall, ligt buiten onze supportgrens. Wij danken u voor uw begrip.

Connect – Communicatiepoort – Poort 443

Kan de pensioenaangifte ook via Connect verzonden worden?

Ja, er zijn diverse pensioenuitvoerders waarvoor u digitaal de pensioenaangifte kunt inzenden, waaronder:
AGH
APG
AZL
PFZW
Syntrus Achmea
TKP

Wat is het verschil tussen inzendgegevens en inzendportal?

Bij sommige pensioenuitvoerders kunt u de pensioenaangifte ook uploaden. U ontvangt dan van de PU inloggegevens voor de werkgeversportal cq. inzendportal. Indien u de pensioenaangifte via een extern pakket wilt inzenden, dan ontvangt u van de PU accountgegevens. Deze accountgegevens zijn uw inzendgegevens.


Technische zaken

Ik krijg in Microloon de foutmelding: Table is Busy.

Deze melding wordt veroorzaakt door “geforceerd” afsluiten van Microloon, bijvoorbeeld door een plotselinge disconnectie met de server, een stroomstoring, etc. Twee bestanden, Paradox.lck en Pdoxusrs.lck, die er bij het opstarten van de administratie in de betreffende administratie-map worden gezet en ervoor zorgen dat een andere gebruiker niet gelijktijdig in dezelfde administratie kan werken, blijven dan staan. Hierdoor kunt u de administratie dan niet opnieuw opstarten. Bepaal waar de MLDatamap staat (te zien via Help > Info), sluit Microloon af, ga met bijvoorbeeld de Windows Verkenner naar de betreffende administratie in de MLDatamap en verwijder deze bestanden. Nu moet u Microloon weer op kunnen starten.

Hoe kan ik het Microloon en Connect programma overzetten op een andere PC.

Eerst moeten beide programma’s en de bijbehorende update’s op de normale manier op de nieuwe PC geïnstalleerd worden. Daarna kan de data gekopieerd worden. Download een uitgebreidere beschrijving.

Kan het programma op de lokale PC geïnstalleerd worden en de data op de server?

Ja, dit is mogelijk door de MLData-map met alle inhoud op de server te plaatsen en in Microloon via ‘Bestand’, ‘Eigenschappen’ tabblad ‘Microloon data’ naar deze map te verwijzen. Dit kan alleen wanneer u Microloon hebt opgestart zonder een administratie te selecteren.

TIP: Laat uw systeembeheerder deze werkzaamheden uitvoeren!

Kan ik met het Microloonprogramma een back-up maken?

Nee, Microloon beschikt niet over een Back-up module. U kunt hiervoor een eigen programma gebruiken. Wij adviseren u elke dag een back-up te maken, zodat u bij calamiteiten maximaal één dag werk hoeft in te halen. Van CASH Lonen worden automatische back-ups gemaakt.


Verloonde uren

Vragen en antwoorden m.b.t. de Wet tegemoetkomingen Loondomein

Klik hier voor de vragen en antwoorden m.b.t. de Wet tegemoetkomingen loondomein.

Waarom is het juist opgeven van verloonde uren in de Loonaangifte van belang?

De Belastingdienst, UWV en het CBS gebruiken de verloonde uren in de loonaangifte voor hun processen. Het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en of de hoogte van een aantal tegemoetkomingen.
– De Lage inkomensvoordelen (LIV)
– De loonkostenvoordelen (LKV)
– De Jeugd Lage inkomensvoordelen (jeugd-LIV)

De verloonde uren bepalen de hoogte en de duur van een WW, ZW, WIA of WAO- uitkering. Ook voor uw werknemers is het dus belangrijk dat u de verloonde uren correct doorgeeft.

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn alle uren waarover loon is betaald:
– De contracturen
– Niet gewerkte maar wel volledig uitbetaalde uren (verlof, ziekte)
– Niet opgenomen maar uitbetaalde verlofuren

Niet betaalde uren (onbetaalde uren) zijn GEEN verloonde uren.
Pensioen of andere uitkeringen waarover geen premies werknemersverzekeringen worden berekend, zijn GEEN verloonde uren.

In de help van Microloon staat onder de titel “Verloonde uren voor Loonaangifte” een stappenplan. Dit stappenplan hebben wij voor u gemaakt om inzichtelijk te krijgen welke uren meegaan in de loonaangifte als verloonde uren.

Tijdspaarfondsen

Verloonde uren volgen altijd het genietingsmoment. De uren die horen bij de inleg in het tijdspaarfonds tellen mee bij de verloonde uren.

Let op! Een individueel keuzebudget is geen tijdspaarfonds.

In Microloon kunt u in de betreffende looncomponent in veld Loonaangifte-aanduiding op tabblad Resultaat kiezen voor “Tijdspaarfonds wel tellend voor uren Loonaangifte”.

Waar kan ik een van de vier doelgroepen aanzetten in Microloon wanneer er is recht op LKV?

In de stamkaart van de betreffende werknemer op het tabblad Verminderingen.
Bij de rubriek Doelgroepen loonkostenvoordeel kunt u de betreffende doelgroep selecteren.
Door het veld Einddatum in te vullen stop de regeling vanaf die datum.

Wie betaalt het loonkostenvoordeel uit?

Het loonkostenvoordeel wordt door het UWV berekend. De Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Stappenplan voor verloonde uren in de Loonaangifte beschikbaar in Microloon

In de help van Microloon staat onder de titel “Verloonde uren voor Loonaangifte” een stappenplan. Dit stappenplan hebben wij voor u gemaakt om inzichtelijk te krijgen welke uren meegaan in de loonaangifte als verloonde uren.


Vakantiegeld- en uren

Kan er met het programma vakantie uren e.d. worden bijgehouden?

Ja, bij de ‘Werknemergegevens’ op het tabblad ‘Verlofuren’ kunt u maximaal 4 soorten uren per werknemer bijhouden. Deze uren kunt u per jaar of per periode laten bijboeken. De afboeking vindt plaats in de periodedetails per werknemer op het tabblad ‘Dagen/uren/aantallen’ via Dagcomponent ‘5 t/m 8’ in de kolom ‘uren’. Het saldo aan uren verschijnt onderaan de salarisspecificatie.

Hoe kan het gereserveerde vakantiegeld worden uitbetaald?

Ga in het menu naar ‘Aanpassen’, ‘Periode’, ‘Bewerken’, ‘Toevoegen’, voeg een periode toe en in het blok ‘Uitbetalen Vakantiegeld’ bij de rubriek(en) ‘Uitbetalen vakantiereserve’ 1,2,3 of 4 aanvinken. Bij iedere werknemer wordt nu het gereserveerde vakantiegeld uitbetaald. Is de periode reeds toegevoegd dan heeft het wijzigen van deze rubriek(en) geen invloed.

Kan bij een individuele werknemer het gereserveerde vakantiegeld worden geblokkeerd?

Ja dat kan, ga naar ‘Aanpassen’, ‘Actuele Periodedetails’ van de werknemer. Hier kan bij de gekozen werknemer op het tabblad ‘Reserveringen’ de rubriek ‘Uitbetalen’ worden uitgeschakeld.

Hoe kan het vakantiegeld in een aparte periode worden uitbetaald?

Ga in het menu naar ‘Aanpassen’, ‘Periode’ en klik vervolgens op ‘Bewerken’, ‘Toevoegen’ (of de F3 toets) om een subperiode toe te voegen, bijvoorbeeld periode 5,1. Schakel de rubriek ‘Gewone periode’ uit. Plaats in het blok ‘Uitbetalen Reserveringen’ bij de rubriek(en) ‘Uitbetaling reservering 1,2,3 of 4’ een vinkje. Bij iedere werknemer wordt nu alleen het gereserveerde vakantiegeld uitbetaald.

Hoe kan het saldo vakantiegeld worden aangepast?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1.Via de periodedetails van de werknemer. Ga in het menu naar ‘Aanpassen’, ‘Werknemers’. U selecteert een werknemer en klikt op ‘Details'(F10). U komt dan in het subscherm ‘Periodedetails per werknemer’: Kies een periodenummer en selecteer de tab ‘Reserveringen’. U kunt hier of een ‘Afwijkend bedrag’ invoeren of een bedrag ‘Extra reserveren’.

Let op! bij ingaven van een afwijkend bedrag kan er nog een saldo positief of negatief op de loonstrook blijven staan.

Hoe kan er een negatief saldo vakantiegeld ontstaan?

Als er bij de vakantiegeldregeling op het tabblad ‘Bepalingen’ de rubriek ‘Aantal periodes extra uitbetalen’ een getal staat ingevuld, dan zal het programma bij het uitbetalen van het vakantiegeld dit aantal periodes extra uitbetalen. Het negatieve saldo wat hierdoor ontstaat wordt in het werknemersbestand vermeld.

Wordt een negatief saldo vakantiegeld automatisch met de werknemer verrekend?

Neen, dit moet u zelf in de gaten houden en inhouden bij de werknemer.

OVER MICROLOON

Met het Microloon programma is het mogelijk voor ieder type MKB-onderneming zelf, eenvoudig en snel de loonadministratie te voeren. Online verlonen kan met CASH Lonen, wat volledig gebaseerd is op de vertrouwde en bewezen Microloon software. Microloon is een product van Visma CASH.

VISMA CASH

Alexanderstraat 3
2514 JL Den Haag

088 - 400 50 00
info@microloon.nl